Show simple item record

dc.contributor.advisorOjala, Arto
dc.contributor.authorJuola, Joonas
dc.date.accessioned2019-06-14T12:45:59Z
dc.date.available2019-06-14T12:45:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64648
dc.description.abstractTeknologian kehittyminen on mahdollistanut globaalin kanssakäymisen lähes reaaliajassa. Teknologian kehitys on avannut myös uusia mahdollisuuksia tietojärjestelmäkehitystä tekeville yrityksille. Yksi suuri teknologian mahdollistama etu organisaatioille on tietojärjestelmäkehityksen hajauttaminen maailmanlaajuisesti. Hajautettu ohjelmistokehitys on lisääntynyt viimevuosien aikana huimasti, ja tällä hetkellä se voidaan nähdä jopa normina teknologiayritysten keskuudessa. Tässä tutkielmassa tutustuttiin hajautettuun ohjelmistokehitykseen ja virtuaalitiimien toimintaan. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten hajautettujen tiimien toimintaa voidaan tehostaa. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytiin läpi hajautuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä virtuaalisuuden ulottuvuuksien näkökulmasta ja virtuaalisuuden mukanaan tuomia haasteita tiimien toiminnalle. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi hajautetuissa tiimeissä työskenteleviltä henkilöiltä vaadittavia ominaisuuksia. Tutkimuskysymykseen vastattiin selvittämällä hajautettujen tiimien toiminnassa esiin nousseita haasteita, ja niiden ratkaisuja. Tutkimuskysymys esitettiin muodossa: Miten hajautettujen tiimien toimintaa voidaan tehostaa kansainvälisissä projekteissa? Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja analysointi tehtiin teemoittelemalla. Teemahaastatteluita toteutettiin seitsemän kappaletta, joissa haastateltavina oli hajautetuissa ohjelmistokehitystiimeissä työskenteleviä henkilöitä eri rooleista. Virtuaalitiimien haasteet liittyivät erityisesti hajauttamiseen ja etäisyystekijöiden vaikutuksiin tiimin toiminnassa. Tällaisia haasteita ovat muun muassa kulttuurien tuomat erot, luottamuksen rakentuminen ja työskentelytavat. Toimivan virtuaalitiimin täytyy pystyä hallitsemaan nämä haasteet. Ratkaisuina haasteille tiimeissä oli muun muassa otettu käyttöön työntekijävaihtoja, synkronisten viestintävälineiden käyttö ja kulttuurien tuntemuksen kouluttaminen, sekä selkeät toimintatavat viestinnässä. Tutkimuksessa esiin nousseita haasteita on todettu myös aihealueen aikaisemmissa tutkimuksissa.fi
dc.description.abstractCurrent technologies have made it possible for people to communicate globally almost in real time. Development of technology offers new opportunities for companies developing IT software. One major advantage that technology offers is the possibility to distribute the development work globally. Distributed soft-ware development has increased rapidly and currently it is a norm among technology companies working in IT. This study focused on getting to know the distributed software development and behavior in virtual teams. Purpose of this study was to find out how to improve the team efficiency in distributed teams. Literature review was used to form theoretical background. Literature review focused on the factors impacting the level of virtuality and distribution within the teams. It also highlighted the challenges associated with distance factors in team’s efficiency. In addition to this the needed qualities of the people working in distributed teams were studied. The research question was answered by identifying the challenges within distributed teams and the solutions to those challenges. Research question was as follows: How can the team efficiency be improved in globally distributed projects? The study was conducted as a case study. Qualitative research material was collected using theme-based interviews and the analysis was done using thematization. There were seven interviews conducted and the interviewees were experts working in distributed software development teams in different roles. The challenges which most distributed teams faced were caused by dispersion and the distance factors affecting in teams’ behavior. These kinds of challenges were for example cultural differences, building trust and working methods. For a virtual team to work efficiently team needs to be able to mitigate these challenges. As a solution distributed teams need to facilitate site visits to enable face-to-face communication, use of synchronous communication tools, cultural acknowledgement and clear communication methods. Challenges that rose from this research have been also identified in past literature.en
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhajautettu ohjelmistokehitys
dc.subject.othervirtuaalitiimit
dc.subject.otheretäisyystekijät
dc.subject.othermaantieteellinen hajaantuneisuus
dc.subject.otherajallinen hajaantuneisuus
dc.subject.otherorganisatorinen hajaantuneisuus
dc.subject.othersosiodemografinen hajaantuneisuus
dc.titleHajautettu ohjelmistokehitys kansainvälisessä konseptissa : miten hajautettujen tiimien toimintaa voidaan tehostaa kansainvälisissä projekteissa?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143239
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysotiimityö
dc.subject.ysovirtuaalisuus
dc.subject.ysohajautettu työ
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record