Show simple item record

dc.contributor.advisorSilvasti, Tiina
dc.contributor.authorReunanen, Jenna
dc.date.accessioned2019-06-14T11:48:19Z
dc.date.available2019-06-14T11:48:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64645
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten urheiluseurojen yhteiskuntavastuullinen toiminta ilmentää kolmannella sektorilla tapahtuvia muutoksia. Tarkoitus on antaa alustava, mutta kattava kuvaus seurojen yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta sekä kartoittaa seurojen yhteiskuntavastuullista toimintaa motivoivia tekijöitä. Käsittelen tutkimukseni teoriataustassa yhteiskuntavastuun, kolmannen sektorin ja urheiluseurojen käsitteitä. Hyödynnän lisäksi analyysissä Pasi Saukkosen (2013) kolmannen sektorin muutosta käsittelevää teoreettista viitekehystä. Analyysimenetelmänä käytän temaattista sisällönanalyysiä. Aineistoni muodostuu kuuden eri urheiluseuran hallinnon edustajien haastatteluista, jotka olen litteroinut sanatarkasti. Analyysini avulla jaoin urheiluseurojen yhteiskuntavastuullisen toiminnan kolmeen eri pääluokkaan: yhteistyöhön, seuran sisäiseen toimintaan ja kasvatukseen sekä työllisyysvaikutuksiin. Yhteistyö on lisäksi jaettu edelleen alaluokkiin konkreettinen toiminta ja mielipidevaikuttaminen. Toimintaa motivoivat tekijät on jaettu luokkiin vaikuttaminen ja vastuu, seuran perimmäinen tarkoitus, markkinointi ja oman toiminnan kasvatus sekä velvoitus. Tutkimukseni mukaan urheiluseurojen yhteiskuntavastuullinen toiminta on erittäin monimuotoista ja ihmisillä on vain harvoin tietoa toiminnan todellisesta laajuudesta. Eniten seurat tekevät konkreettista yhteiskuntavastuullista toimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa, sillä seurojen omat resurssit ovat rajalliset. Merkittävin motivoija yhteiskuntavastuulliseen toimintaan on seurojen halu vaikuttaa ja ottaa vastuuta omasta ympäristöstään. Tulosten perusteella urheiluseurojen yhteiskuntavastuullinen toiminta todella ilmentää osaa kolmannella sektorilla tapahtuneista muutoksista etenkin toiminnan ammattimaistumisen ja urheiluseurojen laajentuneen tehtäväkentän muodossa.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkolmannen sektorin muutos
dc.title''Se on semmonen kollektiivinen vastuu'' : urheiluseurojen yhteiskuntavastuu osana kolmannen sektorin muutosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143231
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysovastuu
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysoseurat
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysotaloudellinen vastuu
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysoliikuntaseurat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record