Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Arja
dc.contributor.advisorKilpikoski, Sinikka
dc.contributor.authorNiemistö, Esa
dc.date.accessioned2019-06-14T11:28:03Z
dc.date.available2019-06-14T11:28:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64643
dc.description.abstractAlaselkäkipua ja siihen liittyvää iskiasoireyhtymää esiintyy yleisesti työ- ja keski-ikäisessä väestössä. Iskiasoireyhtymästä paraneminen on hitaampaa kuin alaselkäkivusta. Magneettikuvanta-misen avulla voidaan tutkia lannerangan ja sen ympäröivien kudosten poikkeavuuksia. Yleinen kuvantamislöydös on välilevypullistuma tai -tyrä, joka voi aiheuttaa hermojuurikompression. Mekaanisen diagnosointi ja terapia (MDT) -menetelmän kliininen arviointi pohjautuu potilaan esitietoihin, neurologisiin ja neurodynaamisiin testeihin sekä alaselän liikkeiden toistotesteihin ja staattisiin asentoihin. Kliinisen arvioinnin aikana voidaan havaita oireiden sentralisoituminen tai periferioituminen, joiden oletetaan viittaavan välilevyperäiseen ongelmaan. Jos oireisiin ei tule muutoksia, kyseessä oletetaan olevan muu kuin välilevyperäinen ongelma. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata MDT -menetelmän kykyä löytää välilevyperäinen iskiasoireyhtymä. MDT -menetelmän kriteerivaliditeettina toimii magneettikuvantamisen löydökset. Tutkimusaineisto on kerätty Keski-Suomen keskussairaalaan pitkittyneen iskiasvaivan vuoksi lähetetyistä potilaista 2016-2018 aikana. Potilaat (N=121) ovat 18-65 -vuotiaita, joilla on ollut iskiasoireyhtymään viittaavia oireita vähintään kuuden viikon ajan molemmissa tai toisessa alaraajassa. Kokeneet fysioterapeutit tekivät kliinisen arvioinnin ja luokittelivat potilaat sentralisoitujiin, periferioitujiin ja heihin, joilla ei tapahtunut oireiden muutoksia. Radiologit tekivät magneettikuvantamiseen perustuvat lausunnot, joista luokiteltiin erikseen hermojuurikompressiot sekä välilevypullistuma ja -tyrälöydökset. Tulosten analysoinnissa käytetiin SPSS-ohjelman ristiintaulukointia, jonka avulla laskettiin MDT-luokituksen sensitiivisyys (Sn), spesifisyys (Sp) ja uskottavuusosamäärä (LR+/-). Magneettikuvantamisen tulosten mukaan 81 potilaalla oli välilevytyrän aiheuttama hermojuuri-kompressio ja 101 potilaalla oli välilevypullistuma tai -tyrä. Yhdeksällä potilaalla oli normaali välilevy ja 11 potilaalla hermojuurikompression aiheuttaja oli jokin muu kuin välilevytyrä. MDT -menetelmällä löydettiin 67 välilevytyrän aiheuttamaa hermojuurikompressiota (Sn 0.83, Sp 0.18, LR+ 1.01, LR- 0.94) ja 85 välilevypullistumaa tai -tyrää (Sn 0.84, Sp 0.25, LR+ 1.12, LR- 0.64). MDT-menetelmän sensitiivisyys havaita välilevyperäinen iskiasoireyhtymä on korkea, mutta spesifisyys ja uskottavuusosamäärä ovat alhaisia. MDT -menetelmä ei ollut diagnostisesti tarkka löytämään välilevytyrän aiheuttamaa hermojuuri-kompressiota tai välilevypullistumaa ja -tyrää. MDT-menetelmän diagnostisesta tarkkuudesta tarvitaan lisätutkimusta.fi
dc.description.abstractLow back pain and sciatica are common health problem among working and middle-aged peo-ple. Recovering from sciatica is slower than low back pain. Magnetic resonance imaging (MRI) is used to find abnormalities from lumbar spine. A common finding is a disk bulge or disc herniation, which can cause a nerve root compression. Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) method is based on patient’s history, neurologic and neurodynamic tests, repeated movement tests and static postures of low back. During clinical assessment centralization or peripheralization can occur, which are assumed to indicate disc-based condition. If there aren’t any changes in patient’s symptoms, it is assumed to be something else than disc-based condition. The pur-pose of this Master Thesis is to study MDT method’s ability to find disc-based sciatica. MDT method’s criterion validity is based on MRI findings. Research data was gathered from patients, who are send to Central Finland’s Central Hospital due to prolonged sciatica symptoms during years 2016-2018. Patients (N=121) are 18-65 years old, who have had sciatica symptoms for at least six weeks in both or one other lower limb. Experienced physiotherapists performed clinical assessment and classified patients as centralizers, peripheralizers and those whose symptoms did not change. Radiologists analyzed MRI findings and classified nerve root compressions, disc bulges, herniations and other findings. SPSS program’s crosstabs were used in statistical analysis to calculate MDT classification’s sensitivity (Sn), specificity (Sp), positive and negative likelihood ratio (LR+/). According of MRI results 81 patients had nerve root compressions caused by disk herniation and 101 patients had disk bulge or herniation. Nine patients had normal disk and 11 patients had nerve root compression caused by another lumbar spine abnormality. With MDT method 67 nerve root compressions caused by disk herniation (Sn 0.83, Sp 0.18, LR+ 1.01, LR- 0.94) and 85 disk bulges or herniations (Sn 0.84, Sp 0.25, LR+ 1.12, LR- 0.64) were found. MDT meth-od’s sensitivity to find disc-based sciatica is high, but specificity and likelihood ratios are low. MDT method wasn’t diagnostic accurate to find nerve root compression caused by disk herniation nor disk bulge or herniation. MDT method’s diagnostic accuracy needs more research.en
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherMDT -menetelmä
dc.subject.othermagneettikuvantaminen
dc.subject.otheralaselkäkipu
dc.subject.otheriskiasoireyhtymä
dc.subject.otherdiagnostinen tutkimus
dc.titleMekaanisen Diagnosointi ja Terapia -menetelmän diagnostinen tarkkuus havaita välilevyperäinen iskiasoireyhtymä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143229
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysodiagnostiikka
dc.subject.ysoiskias
dc.subject.ysomagneettikuvaus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record