Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.advisorVirmasalo, Ilkka
dc.contributor.authorNenonen, Riikka
dc.date.accessioned2019-06-14T10:07:20Z
dc.date.available2019-06-14T10:07:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64636
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka sekularisaatio näkyy nuorten partiolaisten suhtautumisessa uskontoon suomalaisessa partiotoiminnassa. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin kuinka tärkeänä nuoret kokevat myönteisen suhtautumisen uskontoon ja hengellisyyden edistämiseen partiossa, miten myönteinen suhtautuminen uskontoon ja hengellisyyden edistämiseen korreloi muiden partion arvojen kanssa, sekä mitä asioita uskonnosta ja hengellisyydestä nuoret kokevat partiossa hyväksyttävänä. Tutkimusaineistona oli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n tekemät kaksi arvokyselyä vuosilta 2017 ja 2018, ja näistä erityisesti 15–29-vuotiaiden vastaukset. Aineistossa oli syksyn 2017 kyselyssä 1516 ja kevään 2018 kyselyssä 1498 vastaajaa. Tutkielma on määrällinen tutkimus, jossa käytettiin päätutkimusmenetelminä MCA- moniluokitteluanalyysia, kaksisuuntaista varianssianalyysia, pääkomponenttianalyysia ja ristiintaulukointia, sekä Khiin neliö -merkitsevyystestausta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että myönteinen suhtautuminen uskontoon ja hengellisyyden edistämiseen on ristiriitaisin arvo partiossa. Se korreloi eniten uskollisuus omaa maata kohtaan –arvon kanssa. Nuorten käsitykset uskonnosta partiossa ovat hyvin kahtia jakautuneet. Hieman yli puolet nuorista suhtautuvat uskontoon ja hengellisyyteen arvona partiossa kriittisesti. Tulokset ovat hyvin linjassa muun nuorten uskonnollisuuteen liittyvän tutkimustiedon kanssa. Sekularisaatio kuvataan usein uskonnon heikkenemisen, eriytymisen ja privatisaation näkökulmasta. Analyysin perusteella kaikki kolme näkökulmaa voidaan nähdä nousevan jollain tavalla esiin partiolaisten vastauksista. Tutkielma piirtää kuvaa sekularisoituneista nuorista partiolaista ja murroksessa olevasta partiotoiminnasta Suomessa. Tutkimus herättää kysymyksen, mikä on tulevaisuudessa uskonnon ja hengellisyyden asema suomalaisessa partiotoiminnassa, jos sekularisaatio yhä etenee ja jäsenistön käsitykset uskonnosta eriytyvät yhä enemmän toisistaan.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.othersekularisaatio
dc.titleNuorten käsitykset uskonnosta kahtia jakautuneet : 15–29-vuotiaiden nuorten suhtautuminen uskontoon ja hengellisyyteen partiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143223
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysomodernisaatio
dc.subject.ysopartio
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysopartiolaiset
dc.subject.ysohengellisyys
dc.subject.ysomaallistuminen
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysouskonto (uskominen)
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysonuorisojärjestöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record