Show simple item record

dc.contributor.authorArola, Hanna
dc.date.accessioned2019-06-13T06:57:21Z
dc.date.available2019-06-13T06:57:21Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64580
dc.description.abstractPelloille tehtävän kipsinlevityksen vesistövaikutuksia tutkittiin Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeessa ”SAVE - Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä”. Hanke oli ympäristöministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke. Siinä missä kipsin, eli kalsiumsulfaatin, levitys on vähentänyt pelloilta tulevaa fosforikuormitusta, se on toisaalta nostanut pilottialuetta halkovan Savijoen sulfaattipitoisuuden kolminkertaiseksi. Suuren sulfaattipitoisuuden tiedetään olevan haitallista vesieliöille, kuten kaloille. Näin ollen Jyväskylän yliopisto selvitti kipsinlevityksen vaikutuksia taimenen (Salmo trutta) varhaisten elinvaiheiden säilyvyyteen ja kasvuun. Tutkimusmenetelmänä käytettiin mädinhaudontakoetta, joka alkoi lokakuussa 2017 ja päättyi toukokuussa 2018. Kokeessa oli kolme mädinhaudontapaikkaa: vertailu- ja kipsinlevitysalue Savijoella ja metsäisen valuma-alueen vertailupaikka läheisellä Järvijoella. Kipsikäsittelyn oletettiin joko lisäävän mädin säilyvyyttä vähentyneestä kiintoainekuormituksesta johtuen tai vähentävän sitä sulfaattipitoisuuden nousun seurauksena. Säilyvyys oli matala kaikilla koepaikoilla. Huhtikuussa keskimääräinen säilyvyys Savijoen vertailupaikalla, kipsinlevityspaikalla ja Järvijoella oli 7, 13 ja 26 %. Toukokuuhun mennessä kaikki elävät alkiot olivat kuoriutuneet, mutta säilyvyys oli laskenut entisestään. Toukokuun lopulla Savijoella ei havaittu lainkaan eläviä yksilöitä, ja Järvijoella keskimääräinen säilyvyys oli 9 %. Kaikkiin haudontasylintereihin oli kertynyt hiekkaa, mikä todennäköisesti vähensi säilyvyyttä. Alkioiden ja poikasten kasvu riippui pääsääntöisesti päiväastekertymästä, eikä yksilöiden pituudessa ollut suuria eroja eri paikkojen välillä. Kipsinlevityksen vaikutuksia taimenen varhaisiin elinvaiheisiin ei pystytty arvioimaan kunnolla sylintereihin kertyneestä hiekasta johtuen. Koe olisikin syytä toistaa, sillä tällä haudontakoejaksolla oli jokseenkin poikkeukselliset sääolot.fi
dc.description.abstractIn 2016, University of Helsinki and Finnish Environment Institute started a project SAVE ”Saving the Archipelago Sea by applying gypsum to agricultural fields” to investigate the effects of gypsum treatment of agricultural fields on aquatic environment. Project SAVE was among the key projects of the Finnish Government, and The Finnish Ministry of Environment funded the project. The gypsum, i.e. calcium sulphate, treatment has decreased the phosphorus loading from the fields, but also tripled the sulphate concentration of the River Savijoki that intersects the pilot area. High sulphate concentration is known to be detrimental to aquatic organisms, such as fish. Thus, University of Jyväskylä investigated the effects of gypsum treatment on early life stage survival and growth of brown trout (Salmo trutta) by an in situ incubation method. The incubation experiment was started in October 2017 and finished in May 2018. Incubations were done at three sites. Savijoki sites included a reference site upstream from the gypsum treatment area and a gypsum treatment affected site. A second reference site representing a woodland catchment was in the nearby River Järvijoki. The gypsum treatment was expected either to increase the egg survival due to decreased loading of suspended solids, or to decrease it due to the higher sulphate concentration of the stream water. Survival was low at all study sites. In April, the mean survival was 7, 13 and 26 % at the Savijoki reference, gypsum-affected and Järvijoki reference site, respectively. All living embryos were hatched by May, but the survival had further decreased. By the end of May, living individuals were not observed at either of the Savijoki sites, and at the Järvijoki site the mean survival was 9 %. Sand had accumulated in every incubation cylinder, which likely decreased the survival. The embryonic and larval growth depended mainly on the accumulated degree days, and no notable difference in the total length of the individuals was observed among the three sites. The effect of the gypsum treatment could not be assessed due to the accumulation of sand. It would be worthwhile to repeat the experiment, since the weather conditions were somewhat exceptional during this incubation period.en
dc.subject.othermädinhaudontakoefi
dc.subject.otherSAVE-hankefi
dc.subject.otherbrown troutfi
dc.subject.otherin situ fish egg incubationfi
dc.subject.otherproject SAVEfi
dc.subject.othersulphatefi
dc.titleTaimenen mädin säilyvyys ja alkioiden kasvu Savijoen kipsinlevitysalueellafi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7724-5
dc.identifier.doi10.17011/jyx/18282/64580
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomeritaimenfi
dc.subject.ysomätifi
dc.subject.ysosulfaatitfi
dc.subject.ysoSavijokifi
dc.subject.ysoJärvijokifi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record