Show simple item record

dc.contributor.advisorTakala, Tuomo
dc.contributor.authorValtonen, Saara
dc.date.accessioned2019-06-12T07:28:56Z
dc.date.available2019-06-12T07:28:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64545
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan tunneälyllä johtamista Y-sukupolvea johtavien esimiesten näkökulmasta, keskittyen heidän kokemaan tunneälyyn sekä siihen, miten he kokevat johtavansa Y-sukupolven työntekijöitään tunneälyllä. Tutkimuksen tavoitteina on ymmärtää millaisena esimiesten tunneäly näyttäytyy sekä millaista tunneälyä Y-sukupolven johtaminen vaatii. Esimiesten kokeman tunneälyn teoreettisena viitekehyksenä toimii Golemanin (2000b) tunneälymalli ja Y-sukupolven tunneälyllä johtamisen teoreettisena viitekehyksenä taas Golemanin (2000c) tilannesidonnaiset johtamistyylit, joiden taustalla vaikuttavat tunneälyn eri kyvyt. Tutkimusaineisto koostuu kuudesta (6) teemahaastattelusta, jotka on toteutettu Y-sukupolven työntekijöiden esimiehille. Tutkimusaineisto on analysoitu pääsääntöisesti teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Tutkimustulosten perusteella esimiesten tunneäly näyttäytyi korkeana. Tunneälyn kyvyistä etenkin omien tunteiden tunnistaminen, empatia, toisten kehittäminen ja kommunikaatiotaidot näyttäytyivät esimiehillä korkeana ja niiden käyttö Y-sukupolven työntekijöiden esimiestyössä korostui. Y-sukupolven johtamisessa käytettävissä tilannesidonnaisissa johtamistyyleissä vallitseviksi tyyleiksi nousivat yhdistävä, arvovaltainen ja valmentava johtamistyyli, joissa tunneälyn kyvyistä etenkin empatia, kommunikaatio ja toisten kehittäminen korostuivat. Vallitsevien johtamistyylien lisäksi tutkimuksessa koettiin kuitenkin käytettävän kaikki johtamistyylejä jossain määrin. Y-sukupolven tunneälyllä johtamisen vaatimukset voidaan tämän tutkimuksen perusteella kiteyttää pehmeisiin johtamisarvoihin, jossa etenkin esimiehen empatiakyky, kommunikaatiotaidot ja toisten kehittäminen ovat avainasemassa. Näin ollen esimiehille on tärkeää kehittää omia tunneälyn kykyjä etenkin sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden hallinnan osa-alueilla. Vaikka tämän laadullisen tutkimuksen tulokset eivät sellaisenaan ole yleistettävissä, vahvistaa tutkimus tunneälyn merkitystä esimiestyössä. Lisäksi tutkimus auttaa ymmärtämään Y-sukupolven vaatimuksia esimiestyötä kohtaan. Tulokset myös vahvistavat aiempia teorioita koskien Y-sukupolven työelämän vaatimuksia.fi
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.titleTunneälykäs esimiestyö Y-sukupolven johtamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906123146
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotunneäly
dc.subject.ysoy-sukupolvi
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoempatia
dc.subject.ysoesimiestaidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record