Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorTinakari, Vili
dc.date.accessioned2019-06-10T09:16:33Z
dc.date.available2019-06-10T09:16:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64474
dc.description.abstractTestaus on oleellinen ja suhteellisen vähän tutkittu osa informaatioteknologisten järjestelmien ohjelmistojen kehittämistä. Pilvilaskennan avulla testaus voidaan kuitenkin tehdä ulkoistettuna palveluna paljon tehokkaammin kuin perinteisillä testausmenetelmillä, mikä mahdollistaa testauksen kehittymisen pilvilaskennan tasolle. Tutkielmassa tutkittiin perinteisen testauksen yleispiirteitä ja tasoja, joita pyrittiin vertaamaan siihen, kuinka ne eroavat ulkoistetuista testauspilvipalveluista. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta tukeutuen aikaisempiin tutkimuksiin ohjelmistotestauksesta, järjestelmäkehityksestä ja testauksen ulkoistamisesta palveluksi. Aiemmat tutkimukset painottuivat paljolti itsessään perinteiseen testaukseen tai testauspalveluun erillisinä kokonaisuuksina, mutta vertailevia tutkimuksia oli harvassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli vastata tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: (1) Kuinka testaus palveluna eroaa perinteisistä testausmenetelmistä ja (2) kuinka yritykset hyötyvät ulkoistetusta testauspalvelusta? Tutkimuksessa käytiin läpi myös ilmenneitä testauspalvelun haasteita ja käytännön mahdollisuuksia ja pyrittiin löytämään hyödyllisiä ja haitallisia eroavaisuuksia testauspalvelusta perinteiseen testaamiseen verraten. Tutkimuksen tuloksina huomattiin, että testauspalvelu on varteenotettava ja suositeltava kilpailija perinteisen testauksen rinnalle, vaikka ulkoistetussa testauspalvelussa on vielä paljon kehitettävää turvallisuusriskien ja kannattavuuden parantamiseksi.fi
dc.description.abstractTesting is an essential and relatively little researched part of developing information technology software. However, with cloud computing, testing can be done as an outsourced service much more efficiently than traditional testing methods, allowing testing to develop to the level of cloud computing. The thesis examined the general characteristics and levels of traditional testing that were being compared to how they differed from outsourced testing as a service. The study consists of a literature review based on earlier studies about software testing, system development and testing as a service. Earlier studies focused largely on traditional testing or testing services as separate entities, but comparative studies were rare. The purpose of the study was to answer research questions that were: (1) How testing as a service differs from traditional testing methods and (2) how do companies benefit from outsourced testing? The study also examined the challenges and practical opportunities that have emerged from the testing service and sought to find useful and harmful differences between testing services and traditional testing. As a result of the research, it was found that the testing service is a viable and recommended competitor alongside traditional testing, although there is still much to be developed in the outsourced testing service to improve security risks and profitability.en
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.otherjärjestelmätestaus
dc.subject.otherjärjestelmäkehitys
dc.subject.otherpilvilaskenta
dc.subject.otherTaaS
dc.subject.otherTesting as a Service
dc.titleTestaus palveluna : eroavaisuudet perinteisiin testausmenetelmiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906103101
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysotestausmenetelmät
dc.subject.ysotestaus
dc.subject.ysojärjestelmät
dc.subject.ysoohjelmistokehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record