Show simple item record

dc.contributor.authorPuttonen, Henrik
dc.date.accessioned2019-06-07T05:29:36Z
dc.date.available2019-06-07T05:29:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64422
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisopettajien näkemyksiä erityisopetuksen oppilaiden oppimisesta tietoteknisten laitteiden avulla. Mielenkiinnon kohteena on, kuinka tietoteknologiaa hyödynnetään erityisopetuksessa ja millaisia kokemuksia erityisopettajilla on teknologiasta erityisoppilaiden lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tukemisessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla Jyväskylän alueen alakoulujen erityisopettajia. Haastatteluihin osallistui kymmenen erityisopettajaa yhdeksästä eri koulusta. Aineisto analysoitiin käyttämällä analyysimenetelmänä teemoittelua, joka toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Teemat muodostettiin aineistosta ja teoriaa käytettiin tukena teemojen hahmottelussa. Tutkimuksessa havaittiin, että teknologiaa hyödynnetään erityisopetuksessa koko ajan enemmän, mutta vähemmän kuin yleisopetuksessa. Teknologian tärkeimpiä hyötyjä opetustilanteiden kannalta ovat oppilaiden lisääntynyt motivaatio, teknologian antama runsas ja nopea palaute, teknologian ylivertaisuus paljon toistoja vaativissa tehtävissä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet. Toisaalta teknologian hyödyntäminen tuo opetuksen järjestämiseen uusia haasteita, mikä edellyttää opettajilta perehtymistä laitteisiin ja ohjelmiin. Teknologiset apuvälineet ovat erityisopettajien mukaan saaneet oppilailta pääosin positiivisen vastaanoton. Tulosten perusteella teknologiaa käytetään erityisopetuksessa mahdollisuuksiin nähden monipuolisesti ja sen käytöstä on saatu paljon positiivisia kokemuksia. Teknologian monet hyödyt osoittavat, että siihen tulisi panostaa erityisopetuksessa yhä enemmän.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisen tukeminen
dc.titleTietoteknologia erityisoppilaiden lukemaan oppimisen tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906073065
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record