Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorKonttinen, Elina
dc.date.accessioned2019-06-04T09:35:15Z
dc.date.available2019-06-04T09:35:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64315
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia vuorovaikutustaitoja luokanopettajat nimeävät tarvitsevansa työssään ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Lisäksi tutkielmassa haluttiin selvittää, miten luokanopettajat ratkaisevat ongelmallisina pitämiään vuorovaikutustilanteita ja millaisia keinoja opettajilla on tilanteista selviytymiseen. Luokanopettajilta pyydettiin myös neuvoja tuleville opettajille erilaisten ristiriitatilanteiden ennakointiin ja ratkaisemiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla helmi-maaliskuussa 2019. Haastatteluihin osallistui seitsemän luokanopettajaa, joilla työkokemusta oli 5– 35 vuotta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkimustuloksista käy ilmi, että luokanopettajat kohtaavat työssään monenlaisia ja vakavuudeltaan eriasteisia ongelma- ja ristiriitatilanteita lähes päivittäin. Työssään luokanopettajat ilmaisivat tarvitsevansa monenlaisia vuorovaikutustaitoja, joista tärkeimpinä pidettiin kuuntelemista, sovittelua, neuvottelua ja empatiaa. Vaikeissa ristiriitatilanteissa luokanopettajat tukeutuivat useimmin heidän esimieheensä. Opettajat pitivät kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä toisilta kollegoilta saamaansa tukea ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Luokanopettajien mielestä ristiriitatilanteita aiheuttavat eniten väärinymmärrykset, oppilaiden ja heidän perheidensä tuntemuksen puute tai laajemmalla tasolla yleinen yhteiskunnallinen kasvatuskulttuurin muutos ja opettajan ammatin arvostuksen heikkeneminen. Neuvoiksi uusille opettajille luokanopettajat antoivat muun muassa myönteisen ilmapiirin luomisen luokkaan ja avun pyytämisen kollegoilta.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherristiriitatilanteet
dc.titleLuokanopettajan vuorovaikutustaidot ristiriitaisissa vuorovaikutustilanteissa kouluympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042923
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record