Show simple item record

dc.contributor.advisorVihola, Matti
dc.contributor.authorParkkinen, Santeri
dc.date.accessioned2019-06-04T08:48:02Z
dc.date.available2019-06-04T08:48:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64307
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on esitellä Markovin ketju Monte Carlo -simulointi äärellisessä tila-avaruudessa ja käsitellä simulointialgoritmien vertailuun liittyvää ongelmaa. Markovin ketju Monte Carlo -simuloinnissa funktion odotusarvolle lasketaan approksimaatioita simuloitua Markovin ketjua apuna käyttäen. Usein simulointi voidaan tehdä useammalla kuin yhdellä algoritmilla ja halutaan selvittää, mikä algoritmi soveltuu tehtävään parhaiten. Kun simulaatioaskelten määrä lähestyy ääretöntä, Markovin ketju Monte Carlo -estimaatti suppenee melkein varmasti kohti odotusarvon oikeaa arvoa käytetystä simulointialgoritmista riippumatta. Käytännössä Markovin ketju Monte Carlo -simulointi tuottaa kuitenkin vain odotusarvon approksimaation, koska mikään todellinen simulointi ei voi jatkua äärettömän pitkään. Vain äärellisen monen simulaatioaskeleen käyttö aiheuttaa virheen, joka on luonteeltaan satunnainen: virhe kuuluu tietylle välille jollakin todennäköisyydellä. On luonnollista kysyä, miten approksimaation tarkkuus riippuu simulointialgoritmista. Kaikki algoritmit antavat odotusarvolle arvion halutulla tarkkuudella, jos simulointia jatketaan riittävän kauan. Jotkut algoritmit tuottavat kuitenkin tarkkoja approksimaatioita nopeammin kuin toiset, mikä on motivaatio algoritmien vertailulle. Ei kuitenkaan ole aivan selvää, miten vertailu pitäisi käytännössä tehdä. Halutun tarkkuuden saavuttamiseksi vaadittavaa aikaa on vaikea arvioida, eivätkä pelkät arviot edes ole riittävä perusta algoritmien vertailulle. Voi esimerkiksi käydä niin, että arvioitu alaraja algoritmin P vaatimalle ajalle on pienempi kuin alaraja algoritmin Q vaatimalle ajalle, mutta silti algoritmi Q pääsee haluttuun tarkkuuteen nopeammin kuin algoritmi P. Pelkät alarajat eivät siis kerro tarpeeksi vaadittavien aikojen todellisista arvoista. Arvioiden sijaan tarvitaan jokin eksakti riippuvuus simulointivirheen ja algoritmin välille. Kriteeri, jonka suhteen algoritmien vertailu tehdään, johdetaan Markovin ketjujen keskeistä raja-arvolausetta käyttäen. Keskeinen raja-arvolause mahdollistaa simulointivirheiden todennäköisyyksien raja-arvon eksaktin laskemisen tietyssä erikoistapauksessa. Tarkastelu osoittaa, että algoritmien vertailemiseksi kannattaa tutkia niiden asymptoottisia variansseja: kahdesta algoritmista se, jonka asymptoottinen varianssi annetulle funktiolle on pienempi, soveltuu paremmin kyseisen funktion odotusarvon simulointiin. Kriteerin ongelmana on, että sen soveltaminen ei ole ihan suoraviivaista. Käytännössä algoritmeista tiedetään vain niiden siirtymätodennäköisyysmatriisit, joten algoritmien vertailemiseksi täytyy selvittää, miten asymptoottinen varianssi riippuu siirtymätodennäköisyysmatriisista. Tässä tutkielmassa tarkastelu rajataan kääntyviin Markovin ketjuihin, jolloin kyseinen riippuvuus voidaan selvittää funktionaalianalyysin tuloksia hyödyntäen. Tämän jälkeen vertailu onnistuu tietyssä erikoistapauksessa Peskunin järjestystä käyttämällä. Peskunin järjestyksen sovelluksena osoitetaan, että Metropolis–Hastings -algoritmi on parempi kuin Barkerin algoritmi.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.otherMarkovin ketju Monte Carlo -simulointi
dc.subject.othersiirtymätodennäköisyysmatriisi
dc.subject.otherasymptoottinen varianssi
dc.subject.otherPeskunin järjestys
dc.subject.otherMetropolis–Hastings algoritmi
dc.subject.otherBarkerin algoritmi
dc.titleMarkovin ketju Monte Carlo -simulointi ja Peskunin järjestys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042916
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMatematiikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4041
dc.subject.ysoMarkovin ketjut
dc.subject.ysoMonte Carlo -menetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record