Show simple item record

dc.contributor.advisorJarva, Vesa
dc.contributor.authorKujamäki, Marjaana
dc.date.accessioned2019-06-04T08:35:59Z
dc.date.available2019-06-04T08:35:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64304
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena on nakkilalaisten käsitykset kotiseutunsa murteesta. Tällainen kansanlingvistinen tutkimusote laajentaa perinteistä lingvististä murteentutkimusta siten, että murretta havainnoidaan tavallisten kieltenkäyttäjien näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on siis selvittää, miten nakkilalaiset ei-kielitieteilijät tuntevat kotiseutunsa murteen suhteessa aiempaan tutkimustietoon. Tutkielman lähtökohtana toimivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Miten ei-kielitieteilijät nimeävät murteensa? 2. Millaisia piirteitä ei-kielitieteilijät liittävät murteeseensa? 3. Miten ei-kielitieteilijät tuntevat murteensa suhteessa tutkimustietoon? Aineisto koostuu 34 nakkilalaisen vastauksista, jotka kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyssä informantit pohtivat murteensa nimeä, tyypillisiä piirteitä sekä lähialueiden asukkaiden puhekieltä suhteessa nakkilalaisten puhekieleen. Aineisto on analysoitu laadullisin menetelmin vertaillen vastauksia aiempiin kansanlingvistisiin tutkimuksiin sekä Porin seudun murretta koskeviin tutkimuksiin. Analyysin perusteella nakkilalaiset nimittävät murteensa Satakunnan murteeksi tai Nakkilan ja Porin murteiden sekoitukseksi. Yleisimmät selitetyt tai esimerkein jäljitellyt murteenpiirteet ovat konsonantin kato ja loppuheitto. Tyypillisimmät Porin seudun murteiden piirteet esiintyvät myös aineistossa, joten tutkielman perusteella voidaan todeta, että ei-kielitieteilijät pystyvät erottamaan puhekielestänsä alueelle tyypillisiä murrepiirteitä.fi
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otherkansandialektologia
dc.titleNakkilalaisten käsityksiä kotiseutunsa murteesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042913
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysomurteet
dc.subject.ysodialektologia
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysokansanlingvistiikka
dc.subject.ysopuhekieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record