Show simple item record

dc.contributor.authorCampbell, Elsa A.
dc.date.accessioned2019-05-31T13:31:30Z
dc.date.available2019-05-31T13:31:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7791-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64286
dc.description.abstractChronic pain – pain which lasts longer than three months – is a physiological, psychological, and social phenomenon affecting approximately 20-33% of the world’s population. It contributes to disability, work absenteeism and presenteeism, as well as having economic ramifications. The psychological aspect of chronic pain manifests most commonly in comorbid mood disorders, namely depression and anxiety. They are individually difficult to manage due to their inherently subjective nature; as a combination they are pervasively under-treated. It is understood that chronic pain and mood disorders have a common neurological basis, which supports the use of psychological approaches, such as Cognitive Behavioural Therapy, or mood-targeted pharmacotherapy such as antidepressants, in the management of pain. Vibroacoustic (VA) treatment is both a physiological and psychological approach, beneficial in pain and mood management, however the effects are generally short-term. This dissertation addresses the question of whether practitioner-led VA treatment can be used to manage the psychophysiological symptoms of chronic pain, and whether an adjunct self-care phase is helpful in prolonging the effects. Article I, an interview study, describes the development, current knowledge, and future directions of VA treatment; Article II outlines the standard protocol followed at the multidisciplinary rehabilitation unit at Seinäjoki Central Hospital for multi-symptom patients; Article III explores the role of music listening within VA treatment in a clinical setting; lastly, Articles IV and V investigate the relevance and effects of an adjunct self-care phase to VA treatment sessions offered at the rehabilitation unit. A layered system of outcome measures was also used in these mixed methods studies. Subjective reports were supported by quantitative scales which were further supported by the addition of exploratory physiological outcome measures. The comorbidity of pain and mood disorders was examined in addition to the impact this had on functioning and ability to work, a focal point of the rehabilitation unit featured in the work. Cumulatively, the findings from all five articles, as well as supporting literature, are the foundation upon which the proposed operational model of VA treatment with self-care is based. Keywords: vibroacoustic treatment, chronic pain, depression, anxiety, functioning, operational modelen
dc.description.abstractKrooninen kipu – kipu, joka kestää pidempään kuin kolme kuukautta – on fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen ilmiö, joka vaikuttaa noin 20–33 % maailman väestöstä. Se on syynä työkyvyttömyyteen, työpoissaoloihin ja presenteismiin (sairaana töihin tuleminen) sekä niiden myötä ilmeneviin taloudellisiin seurannaisvaikutuksiin. Kroonisen kivun psykologiset vaikutukset ilmenevät yleisimmin mielialahäiriöinä, erityisesti masennuksena ja ahdistuneisuutena. Ne ovat erikseen vaikeahoitoisia subjektiivisen luonteensa vuoksi ja yhdistelmänä laaja-alaisesti alihoidettuja. Kroonisella kivulla ja mielialahäiriöillä tiedetään olevan yhteinen neurologinen perusta, joka tukee psykologisten lähestymistapojen, kuten esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisen terapian tai farmakoterapian, kuten masennuslääkkeiden käyttöä kivun hoidossa. Vibroakustinen (VA-) hoito on fysiologinen ja psykologinen menetelmä, josta on hyötyä kivun ja mielialan hallinnassa. Hoidon vaikutukset jäävät kuitenkin yleisesti ottaen lyhytaikaisiksi. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, onko koulutetun VAhoitajan antamaa VA-hoitomenetelmää mahdollista käyttää psykofysiologisten oireiden ja kroonisen kivun hoidossa, ja mikäli lisätty itsehoitovaihe edesauttaa vaikutusten ylläpitämistä. Artikkeli I, haastattelututkimus, kuvailee VA-hoidon taustaa ja kehittymistä, nykyistä tutkimustietoa, ja tulevaisuuden näkymiä; Artikkeli II hahmottelee nykyisen hoidon toimintamallin, joka on käytössä monioireisille potilaille Seinäjoen keskussairaalan moniammatillisessa kuntoutusyksikössä; Artikkeli III tutkii musiikin kuuntelun roolia VA-hoidon aikana kliinisessä tilanteessa; Artikkelit IV ja V tutkivat kuntoutusyksikössä annetun yksilöllisen VA-hoidon lisäksi käytetyn itsehoidollisen vaiheen merkitystä ja vaikutuksia. Näissä monimenetelmätutkimuksissa käytettiin useita erilaisia lopputulosmuuttujia; itsearviointien tukena oli määrällisiä asteikkoja, joiden lisäksi käytettiin myös fysiologisia mittareita. Kivun ja mielialahäiriöiden komorbiditeettiä (samanaikaisuutta) sekä niiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn tutkittiin. Työ- ja toimintakyvyn edistyminen oli näiden potilaiden kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita. Kaikki nämä viisi artikkelia, yhdessä taustakirjallisuuden kanssa, toimivat perustana esitetylle VA-hoidon ja itsehoidon yhdistävälle toimintamallille. Avainsanat: vibroakustinen hoito, krooninen kipu, masennus, ahdistuneisuus, toimintakyky, toimintamallifi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Ala-Ruona, E., Punkanen, M., & Campbell, E. (2015). Vibroacoustic Therapy : Conception, Development, and Future Directions. <i>Musiikkiterapia, 30 (1-2), 48-71.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Campbell, E., Hynynen, J., & Ala-Ruona, E. (2017). Vibroacoustic treatment for chronic pain and mood disorders in a specialized healthcare setting. <i>Music and Medicine, 9 (3), 187-197.</i> <a href="https://doi.org/10.47513/mmd.v9i3.540"target="_blank"> DOI: 10.47513/mmd.v9i3.540</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Campbell, Elsa; Burger, Birgitta; Ala-Ruona, Esa (2019) A Single-Case, Mixed Methods Study Exploring the Role of Music Listening in Vibroacoustic Treatment. <i>Voices : A World Forum for Music Therapy, 19 (2), 27.</i> <a href="https://doi.org/10.15845/voices.v19i2.2556"target="_blank"> DOI: 10.15845/voices.v19i2.2556</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Campbell, E., Hynynen, J., Burger, B., & Ala-Ruona, E. (2019). Exploring the use of Vibroacoustic treatment for managing chronic pain and comorbid mood disorders : A mixed methods study. <i>Nordic Journal of Music Therapy, 28 (4), 291-314.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/08098131.2019.1604565"target="_blank"> DOI: 10.1080/08098131.2019.1604565</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Campbell, Elsa A.; Hynynen, Jouko; Burger, Birgitta; Vainionpää, Aki; Ala-Ruona, Esa (2019). Vibroacoustic treatment to improve functioning and ability to work : a multidisciplinary approach to chronic pain rehabilitation. <i>Disability and Rehabilitation, Early online.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1687763"target="_blank"> DOI: 10.1080/09638288.2019.1687763</a>
dc.titleVibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7791-7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record