Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorMäättänen, Katja
dc.date.accessioned2019-05-29T06:09:49Z
dc.date.available2019-05-29T06:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64261
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkotien tiimipalaverit tukevat päiväkodin toimintakulttuurin uusintamista ja varhaiskasvatuksen opettajan ammatillista kehittymistä. Tavoitteena oli luoda aineistoperustainen teoria, joka kuvaa päiväkodin tiimipalavereissa tapahtuvaa kehittymistä. Tutkimusaineisto koostui kuudesta varhaiskasvatuksen opettajan yksilöhaastattelusta. Tutkimusaineisto kerättiin ja analysoitiin grounded theory - tutkimusmetodia hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisessa kehittymisessä sekä päiväkodin toimintakulttuurin uusintamisessa keskeisimmäksi ilmiöksi havaittiin päiväkodin tiimipalavereissa käytävät vuorovaikutukselliset neuvottelutilanteet. Tiimipalaverien neuvottelutilanteiden kautta tavoiteltiin jaettua ymmärrystä, mikä edesauttoi tiimin jäseniä asettamaan yhteisiä tavoitteita toiminnalleen sekä sopimaan niistä toimintatavoista, jotka vastasivat tiimin käsitystä hyvästä ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Ammatillista kehittymistä sekä toimintakulttuurin uusintamista päädyttiin tarkastelemaan yhteisöllisen oppimisen sekä sosiaalisen näkökulman kautta, sillä keskustelut ja vuorovaikutuksellisuus olivat erottamaton osa kasvattajayhteisön toimintaa päiväkodin tiimipalaverissa. Oppimisen ja kehittymisen näkökulmat kulkivatkin tässä tutkimuksessa rinnakkain, toisiaan tukien. Tämän tutkimuksen aineistoperustainen teoria toi tiimipalaverien tarkasteluun näkökulman, joka korosti vuorovaikutuksellisten neuvotteluiden merkitystä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisessa kehittymisessä sekä päiväkodin toimintakulttuurin uusintamisessa. Tiimipalaverineuvotteluissa vallitsevan yhteisyyden tunteen myötä tiimipalavereissa tehdyt suunnitelmat, tavoitteet ja sopimukset edistivät varhaiskasvatuksen laatua päiväkodissa. Reflektoivaa keskustelua ja neuvottelua pidettiin myös merkityksellisenä päiväkodin toimintakulttuurin uusintamisessa sekä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisuuden kehittymisessä. Viikoittaisia tiimipalavereita pidettiin tärkeinä päiväkodin varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin pohtimisen sekä uusintamisen paikkoina.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.othertiimipalaverit
dc.titlePäiväkodin tiimipalaverit vuorovaikutuksellisina neuvottelutilanteina : aineistoperustainen teoria kehittymisestä varhaiskasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905292856
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysogrounded theory
dc.subject.ysoneuvottelut
dc.subject.ysouusintaminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysoammatillinen kehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record