Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorEskelinen, Essi
dc.date.accessioned2019-05-28T11:50:48Z
dc.date.available2019-05-28T11:50:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64254
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin millainen rooli rehtoreilla on koulunsa kehitysvammaisten oppilaiden opetusjärjestelyissä sekä rehtoreiden käsityksiä kehitysvammaisuudesta. Rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksissa ei mainita erityisryhmien tuntemusta, vaikka työnkuva sisältää aiempaa enemmän koulun pedagogista johtamista ja tätä kautta myös erityisopetuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää rehtoria, joiden johtamissa kouluissa opiskelee kehitysvammaisia oppilaita. Puolistrukturoitu teemahaastattelu jakautui kolmeen teemaan, joilla selvitettiin rehtoreiden vammaiskäsityksiä, rehtorin työnkuvaa kehitysvammaisiin oppilaisiin liittyen sekä sen hetkisiä opetusjärjestelyjä. Aineistoa lähestyttiin fenomenografisella tutkimusotteella, joka korostaa objektiivisen totuuden päälle rakentuvan subjektiivisen todellisuuden merkityksellisyyttä. Menetelmänä toimi aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistosta nousi esiin neljä kuvausta rehtorin roolista kehitysvammaisten oppilaiden koulunkäynnissä: arvojen ylläpitäjä, resurssien vartija, päätöksentekijä sekä arjen apu. Rehtorin rooli muodostui työtehtävien verkostosta, jonka eri osa-alueet limittyivät toisiinsa. Rehtorin rooli sijoittuu henkilökunnan toiveiden, koulunsa arvojen sekä kunnan antamien raamien välimaastoon. Rehtorit käsittivät kehitysvammaisuuden yksilöllisesti oppilaisiin vaikuttavana ilmiönä, jonka tiivistäminen diagnoosiin ei palvele koulun tarpeita. Käsityksiä ohjasi rehtorin työnkuva ja koulu toimintaympäristönä. Käsitykset toivat esiin ilmiön yhteiskunnallisuuden, sillä se nähtiin sekä eriarvoistavana että moninaisuuteen kasvattavana tekijänä.fi
dc.format.extent41
dc.language.isofi
dc.title"Mikään diagnoosi ei kerro mulle minkälainen oppilas on" : kehitysvammainen oppilas peruskoulussa rehtoreiden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905282848
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokehitysvammaiset
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysokehitysvammaisuus
dc.subject.ysoinkluusio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record