Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorSalminen, Senni
dc.date.accessioned2019-05-27T17:24:35Z
dc.date.available2019-05-27T17:24:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64231
dc.description.abstractPäiväkoti-instituution toimintakulttuuri ja lapsiin kohdistetut odotukset eroavat niistä kulttuurisista toimintamalleista, joita lapsi kohtaa kotonaan. Näin ollen siirtymä kotoa päiväkotiin edellyttää lapselta sopeutumista muutoksiin kulttuurisissa tavoissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena sopeutuminen päiväkotiin näyttäytyy ja millaisia odotuksia varhaiskasvattajilla on alle puolitoistavuotiaina varhaiskasvatuksen aloittaneiden lasten sopeutumisesta päiväkoti-instituutioon. Tutkimus toteutettiin osana kahta laajempaa tutkimushanketta: Lapsen siirtymä kotihoidosta alle kolmivuotiaiden päiväkotiryhmään, joka kuuluu Jyväskylän yliopistossa toteutettavaan Lasten polut varhaiskasvatuksessa -pilottihankkeeseen, sekä Lasten siirtymät varhaiskasvatuksessa -hanke, joka puolestaan kuuluu laajempaan kansainväliseen Social and emotional experiences in transition through the early years -tutkimusprojektiin. Tutkimuksen aineistona toimivat varhaiskasvattajien haastattelut noin neljän kuukauden kuluttua alle puolitoistavuotiaan lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysiä hyödyntämällä. Varhaiskasvattajien odotukset lapsen päiväkotiin sopeutumisesta liittyivät Alasuutarin ja Markströmin (2011) mukaisesti päiväkodin arkikäytäntöihin ja päiväkodissa toimimiseen, lapsen ja kasvattajien välisiin suhteisiin sekä lasten keskinäisiin suhteisiin. Varhaiskasvattajien puheesta löytyi kuvausta lapsen sopeutumisesta, huolta lapsen sopeutumisesta sekä odotuksia ja toiveita koskien lapsen sopeutumista päiväkotiin. Kasvattajat tarkastelivat pienten lasten sopeutumista suhteessa lapsen iän ja kehitystason mukaisiin odotuksiin, mutta myös suhteessa isompiin päiväkotilapsiin kohdistettuihin odotuksiin sekä päiväkoti-instituution sujuvaan toimintaan. Mahdolliset sopeutumisen haasteet ja takapakit nähtiin luonnollisina ja ymmärrettävinä, mutta toisaalta myös huolta aiheuttavina. Sopeutumisen nähtiin olevan vahvasti kontekstiin, arjen eri tilanteisiin sekä tehtyihin tulkintoihin sidonnaista.fi
dc.format.extent104
dc.language.isofi
dc.subject.otherinstituutio
dc.subject.othersiirtymä
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen aloitus
dc.titleVarhaiskasvattajien odotuksia pienen lapsen sopeutumisesta päiväkoti-instituutioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905272834
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysokasvattajat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoodotukset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record