Show simple item record

dc.contributor.advisorHeinonen, Ari
dc.contributor.advisorPasanen, Kati
dc.contributor.authorVesanto, Johanna
dc.date.accessioned2019-05-23T10:37:42Z
dc.date.available2019-05-23T10:37:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64150
dc.description.abstractSalibandy ja koripallo ovat suomalaisen nuorison keskuudessa suosittuja joukkuepalloilulajeja, joissa usein vaihtuvat pelitilanteet edellyttävät pelaajilta hyvää liikehallintaa. Puutteet polven liikehallinnassa voivat lisätä äkillisten alaraajavammojen riskiä. Nuorten urheilijoiden terveyttä ja mahdollisimman pitkää peliuraa voidaan tukea kartoittamalla vammoille altistavia riskitekijöitä sekä tunnistamalla lisääntyneeseen riskiryhmään kuuluvat urheilijat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pudotushyppy ja yhden jalan pudotushyppy -testien aikaisen frontaalitason polven liikehallinnan ja seurannan aikana ilman kontaktia tapahtuvien äkillisten alaraajavammojen välistä yhteyttä 21-vuotiailla ja nuoremmilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Tämä prospektiivinen riskitekijätutkimus oli osa laajempaa Tampereen Urheilulääkäriaseman toteuttamaa PROFITS-tutkimusta (Predictors of lower extremity injuries in team sports). Tutkittavat osallistuivat pudotushyppy (VDJ) ja yhden jalan pudotushyppy (SLVDJ) -testeihin vuosina 2011–2013. Alkutilanteen testejä seurasi vamma- ja altistumisaikaseuranta, joka jatkui huhtikuun 2014 loppuun asti. Vammatiedot rekisteröintiin tutkimuslääkäreiden toteuttamilla strukturoiduilla puhelinhaastatteluilla. Aineiston analyysissä oli mukana yhteensä 364 salibandyn (n= 175) ja koripallon (n= 189) pelaajaa (12–21-vuotiaita). Polven liikehallinta määritettiin käyttämällä frontaalitason projektiokulmaa (FPKPA), joka mitattiin kaksiulotteisella (2D) videoanalyysillä lantion matalimmasta asennosta korokkeelta pudottautumisen jälkeisessä alustakontaktissa. FPKPA:n ja ilman kontaktia tapahtuvien äkillisten alaraajavammojen välisen yhteyden riskitekijäanalyysissä käytettiin tilastollisena menetelmänä Coxin regressioanalyysiä. Lisäksi malliin asetettiin seitsemän todennäköistä altistumisriskiä lisäävää ennalta määritettyä muuttujaa. Coxin regressiomalleilla laskettiin hazard ratiot (HR) ja 95%:n luottamusvälit (CI). Frontaalitason polven liikehallinta ei ollut yhteydessä ilman kontaktia tapahtuneisiin äkillisiin alaraajavammoihin nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Tytöillä salibandyn harrastaminen (VDJ: p= 0.044), liigatasolla pelaaminen (VDJ: p= 0.001, SLVDJ: p <0.001) sekä edeltävän 12 kuukauden aikana tapahtunut äkillinen vamma (VDJ: p <0.001, SLVDJ: p <0.001) selittivät vammautumisriskiä. Lisäksi aikaisempi äkillinen vamma (VDJ: p <0.001, SLVDJ: p <0.001) selitti riskiä altistua äkillisille polvivammoille ja liigatasolla pelaaminen (SLVDJ: p= 0.047) riskiä altistua äkillisille nilkkavammoille. Vastaavasti pojilla dominoiva alaraaja selitti ainoana tekijänä riskiä altistua äkillisille alaraajavammoille (VDJ: p= 0.005, SLVDJ: p= 0.014) ja nilkkavammoille (VDJ: p= 0.009, SLVDJ: p= 0.028). Tämän tutkimuksen perusteella ei voida osoittaa frontaalitason polven liikehallinnan olevan ilman kontaktia tapahtuvien äkillisten alaraajavammojen riskiä lisäävä tekijä nuorilla urheilijoilla. Tarvitaan lisää laadukkaita tutkimuksia kartoittamaan nuorten alaraajavammojen riskitekijöitä. Riskitekijöiden tunnistaminen on avainasemassa vammojen ennaltaehkäisyssä.fi
dc.description.abstractFloorball and basketball are popular team sports among young Finnish people. Good movement control is necessary in rapidly changing game situations. Lack of the movement control can increase the risk of acute lower extremity injuries. The health of the young athletes as well as maintaining a longer career can be supported by screening for injury risk factors and by identifying the athletes with increased risk of injury. The purpose of this study was to investigate the association between frontal plane knee control during drop jumps and non-contact acute lower extremity injuries in floorball and basketball players, 21 years old or younger. This prospective study was part of the larger Predictors of lower extremity injuries in team sports -study (PROFITS-study) carried out in the Tampere Research Center of Sports Medicine (Tampere, Finland). The subjects participated in the baseline tests (vertical drop jump (VDJ) and single-leg vertical drop jump (SLVDJ)) in 2011–2013. After the baseline tests, injury and exposure data collection was conducted until the end of April 2014. All lower extremity injuries were registered through phone interviews conducted by study physicians. Complete data were obtained from 364 floorball (n= 175) and basketball (n= 189) players (aged 12–21 years). The frontal plane knee projection angle (FPKPA) describes the knee movement control and was measured using two-dimensional (2D) video analysis. The FPKPA was determined from the lowest position of a hip in first ground contact after dropping. Association between the FPKPAs and non-contact acute lower extremity injuries were investigated with Cox regression analysis. In addition there were seven adjustment factors in the model which ones may increase the risk of acute injuries. Cox regression models were used to calculate hazard ratios (HRs) and 95% CIs. There was no statistically significant association between FPKPA and non-contact acute lower extremity injuries among young floorball and basketball players. Floorball (VDJ: p= 0.044), league level (VDJ: p= 0.001, SLVDJ: p <0.001) and history of acute injuries (during 12-month) (VDJ: p <0.001, SLVDJ: p <0.001) explained the risk of injuries in girls. In addition previous acute injuries (VDJ: p <0.001, SLVDJ: p <0.001) explained the risk of acute knee injuries and league level (SLVDJ: p= 0.047) explained the risk of acute ankle injuries. Domineering lower extremity explained the risk of non-contact acute lower extremity injuries (VDJ: p= 0.005, SLVDJ: p= 0.014) and acute ankle injuries (VDJ: p= 0.009, SLVDJ: p= 0.028) in boys. Based on this study, it is not possible to suggests that frontal plane knee movement control is a risk factor for non-contact acute lower extremity injuries among young athletes. In the future, more high-quality studies will be needed to identify risk factors for young athletes lower extremity injuries. Identifying risk factors plays a key role in preventing injuries.en
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherfrontaalitason polven liikehallinta
dc.subject.otherfrontaalitason polven projektiokulma
dc.subject.otherpudotushyppy
dc.subject.otheryhden jalan pudotushyppy
dc.subject.otheräkillinen alaraajavamma
dc.titleFrontaalitason polven liikehallinnan yhteys äkillisiin alaraajavammoihin nuorilla urheilijoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905232761
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoriskitekijät
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosalibandy
dc.subject.ysourheiluvammat
dc.subject.ysokoripallo
dc.subject.ysoriskit
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record