Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorTurpela, Pauliina
dc.date.accessioned2019-05-22T09:07:10Z
dc.date.available2019-05-22T09:07:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64114
dc.description.abstractTämän pro gradu tutkielman tarkoituksena oli tutkia miksi tanssi-ilmaisua tulisi hyödyntää pe-ruskoulun liikunnanopetuksessa. Toinen tavoite oli selvittää millainen tanssi-ilmaisu tuntirakenne ja millaiset harjoitukset tukisivat peruskoulun liikunnanopetuksen tavoitteita? Kyseessä oli toimintatutkimus, jonka avulla luotiin Tanssi-ilo: tanssi-ilmaisun opetusmateriaali liikuntakasvattajille. Tavoite oli luoda verkkosivupohjainen materiaali, joka peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita tukien, on sovellettavissa liikuntakasvatuksessa. Lisäksi mate-riaalin tavoite oli tarjota liikuntakasvatuksen parissa työskenteleville työkaluja lasten – ja nuorten liikuttamiseen tanssi-ilmaisun avulla. Opetusmateriaalin tuotantoprosessi oli toimintatutkimus ja perustui liikunta- ja tanssipedagogiseen taustakirjallisuuteen sekä opetuskokeiluihin. Opetuskokeiluista kerättiin tutkijan pedagogisia kokemuksellisia tulkintoja sekä palautetta avoimen haastattelun muodossa. Harkinnanvaraisessa kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin kehotietoisuuteen, kehollisuuteen, kokemukselliseen oppimiseen, tanssi-ilmaisuun ja -kasvatukseen sekä tanssin hyötyihin osana liikuntakasvatusta. Tutkimuksessa ilmeni, että tanssi-ilmaisu kehittää luovuttaa ja luovuuden on todettu edistävän yksilön asiantuntijuuden kehittymistä sekä erilaisten oppijien oppimista, tukien peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita. Opetusmateriaali koettiin opetuskokeiluihin osallistuneiden kesken hyödylliseksi sekä käytännön läheiseksi.fi
dc.description.abstractThe purpose of this pro gradu thesis was to explore why creative dance should be utilize in comprehensive school physical education. Second purpose was to find out what kind of creative dance class structure and what kind of exercises supports the aspiration of comprehensive school syllabus. ”Dance joy”- teaching material was created on the base of action research. The purpose of “Dance joy”-material was to create website based teaching material wich in aspiration of comprehensive school syllabus can be adapt in physical education. Second purpose of this study was to give tools to persons who work in the field on physical education, how to move children and adolescent with using dance impression. The process of the teaching material production was based on literature overview of dance & PE pedagogy and teaching experiments. Researchers experimental rendition was gathered from the experiments and also feedback from the participators in the form of open interview. The discretionary literature overview was orientated on embodied knowledge, embodiedment, learning by doing-method, dance impressionism & education and on the inquest of what are the benefits of dance in physical education. On the base of research, dance impression improves creativity wich has proven to develope individuals experty and supports different learners ability to learn in the aspiration of comprehensive school syllabus. On the base of open interview,“Dance Joy” – teaching material was experienced useful and practical.en
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertanssi-ilmaisu
dc.subject.otherkehotietoisuus
dc.subject.otherkehollinen oppiminen
dc.titleTanssi-ilo : tanssi-ilmaisun opetusmateriaali liikuntakasvattajille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905222716
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotoimintatutkimus
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysotanssikasvatus
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoilmaisu
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotaidepedagogiikka
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrights
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record