Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorSollo, Julia
dc.date.accessioned2019-05-20T08:50:43Z
dc.date.available2019-05-20T08:50:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64073
dc.description.abstractTeknologia ohjailee nykypäivänä sekä työntekoa että vapaa-aikaa ja sen voidaan sanoa muuttaneen ihmisten elämää merkittävällä tavalla. Teknologian jatkuvan kehityksen tavoitteena on ollut luoda lisäarvoa käyttäjille, mutta se on tuonut mukanaan myös sivuvaikutuksia. Teknostressi on yksi teknologian käytön sivuvaikutuksista: se syntyy yksilön ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa, jossa yksilöltä vaaditaan muutosta. Tämä muutosprosessi johtaa yksilölliseen kuormitukseen eli psyykkisiin, fyysisiin tai käyttäytymiseen liittyviin seurauksiin, jotka taas johtavat organisaatiossa näkyvään kuormitukseen. Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin teknostressi-ilmiön aiheuttajia ja seurauksia sekä erilaisia mekanismeja, joilla sitä voidaan lieventää. Keskiössä on yksilön ja teknostressin suhde eli se, miten yksilö omalla toiminnallaan toisaalta voimistaa ja toisaalta lieventää teknostressiä. Tutkielma täydentää teknostressitutkimusten kenttää, koska yksilöllisten käyttötapojen merkitystä on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän. Tutkielman alkuosa toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirinen osa laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkielmassa todettiin, että teknostressi on aiemmin nähty jopa sairautena, mutta nykyisin sen ajatellaan olevan osa yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, jolla on vaihtelevia seurauksia. Liiallisena teknostressiä tulee pyrkiä lieventämään yksilö- ja organisaatiotasolla. Tutkimustuloksina raportoitiin, että yksilön tavat käyttää teknologiaa työympäristössä voivat toimia sekä teknostressille altistavina että siltä suojaavina tekijöinä. Yksilö voi vahvistaa jo olemassa olevien teknostressitekijöiden vaikutusta tai luoda itse teknostressille altistavia olosuhteita. Yksilö ennaltaehkäisee ja lieventää teknostressiä erilaisten kognitiivisten selviytymiskeinojen avulla. Yksilöllisten tekijöiden vaikutus teknostressin kokemiseen työympäristössä on tärkeä tutkimusaihe, koska sen kartoittamisesta ja tutkimisesta on hyötyä sekä yksilöille että organisaatioille.fi
dc.description.abstractToday, technology is the guiding force for both working and free time, and it can be said that technology has changed peoples’ lives significantly. The purpose of the continuous development of technology has been to create additional value for the users, but it has also brought unforeseen consequences. One of these consequences is called technostress, which originates in the interaction between individual and technology where change is required of the individual. This process leads to individual strain like mental, physical or behavioral consequences, which furthermore lead to organizational strain. In this master’s thesis, the causes and consequences of technostress were investigated, along with different mechanism to mitigate it. The focus is on the relation between the individual and technostress: how the individual strengthens or weakens technostress. This thesis complements the field of technostress research, because the significance of individuals’ ways of using technology has been researched very little. The first part of the thesis was conducted as a literature review, and the empirical part as a qualitative case study. The research concludes that technostress has been seen earlier even a disease, but current research indicates that it is a part of the interaction between an individual and the environment, with varying effects. Excess technostress should be mitigated on an individual and organizational level. The research results that the individuals’ ways of using technology in the working environment can either expose the individual to technostress, or mitigate its effects. The individual can reinforce already existing stressors, or create new circumstances that can cause technostress. The individual can prevent and mitigate technostress with different cognitive coping mechanisms. The effect of individual factors on experiencing technostress in a working environment is important to study, because it can benefit both individuals and organizations.en
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherstressitekijä
dc.subject.otherlieventämismekanismi
dc.subject.otherselviytymiskeino
dc.subject.otherselviytymisstrategia
dc.titleYksilö ja teknostressi : uhkaavat ja suojaavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905202683
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysostressinhallinta
dc.subject.ysokuormitus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record