Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorVähätalo, Elli
dc.date.accessioned2019-05-15T09:56:18Z
dc.date.available2019-05-15T09:56:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63975
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia haasteita yläkoulun laaja-alaiset erityisopettajat kokevat työssään, ja millaiset tekijät helpottavat työn haasteita. Tutkimusaihetta lähestyttiin tarkastelemalla laaja-alaisten erityisopettajien subjektiivisia kokemuksia. Tutkimusaiheesta on hyvin vähän aikaisempaa tutkimusta yläkoulun näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Aineisto kerättiin yksilöllisillä teemahaastatteluilla, jotka suoritettiin syksyllä 2018. Tutkimukseen osallistui viisi yläkoulussa työskentelevää laaja-alaista erityisopettajaa. Aineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Erityisopettajien mukaan työn merkittävimpiä haasteita olivat ajan riittämättömyys ja erityisopettajista oleva resurssipula. Ajan löytäminen kaikille työtehtäville on erittäin haastavaa, varsinkin oppituntien ulkopuolisille työtehtäville. Lisäksi ajanpuutteeseen liittyy opetustuntien ulkopuolisen työmäärä lisääntyminen, erityisesti paperitöiden sekä yhteistyön ja konsultoinnin. Työn haasteita helpottavia selkeimpiä tekijöitä olivat resurssien lisäämisen lisäksi rehtorin ja työparin tuki, työyhteisön yhteisöllisyys, yhteistyön edistäminen ja erityisopettajan ammattitaito. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat aikaisempia tutkimuksia erityisopettajien työn haasteista. Tulokset vahvistavat näkemyksiä kehittää laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa nykypäivän työtehtäviä vastaavaksi sekä tarvetta lisätä erityisopettajien määrää kouluissa oppilaiden tarvitseman tuen toteutumiseksi.fi
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosa-aikainen erityisopetus
dc.titleYläkoulun laaja-alaisten erityisopettajien kokemuksia työn haasteista ja niitä helpottavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152621
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record