Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorTakku, Anne
dc.date.accessioned2019-05-15T07:32:29Z
dc.date.available2019-05-15T07:32:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63949
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan elintapaintervention aikana tapahtunut muutos psykologisessa joustavuudessa oli yhteydessä kasvisten käyttöön ja siinä tapahtuneeseen muutokseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia psykologisessa joustavuudessa ja kasvisten käytössä tapahtunutta muutosta. Tutkimuksessa selvitettiin myös iän, painon ja koetun terveydentilan yhteyttä psykologiseen joustavuuteen ja kasvisten käyttöön. Tutkimusaineisto oli osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä toteuttamaa verkkopohjaista elintapainterventiota. Kahden vuoden mittainen interventio toteutettiin vuosina 2015–2018, tähän tutkimukseen käytettiin alku- sekä 12 kuukauden välimittauksessa kerättyä aineistoa. Tutkimukseen osallistujat (N=177) olivat 24–77 -vuotiaita ja heidän painoindeksinsä (BMI) oli yli 25 kg/m². Tutkimuksessa käytettiin psykologista joustavuutta mittaavaa AAQ -kyselyä (engl. Acceptance and Action Questionnaire) sekä terveystottumuskyselyn kasvisten käyttöä ja koettua terveydentilaa koskevia kysymyksiä. Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, χ² -testiä sekä toistomittausten varianssianalyysia (ANOVA). Muuttujien normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiro-Wilkin testeillä. Sekä psykologinen joustavuus (p=0.03) että kasvisten käyttö (p=0.04) parantuivat merkittävästi intervention ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Muutos psykologisessa joustavuudessa ei ollut yhteydessä kasvisten käytössä tapahtuneeseen muutokseen (p= 0.50). Kasvisten käyttö lisääntyi kaikissa kolmessa kasvisryhmässä (tuoreet ja kypsytetyt kasvikset sekä hedelmät ja marjat), muutos oli suurinta tuoreiden kasvisten osalta. Tutkimuksen tulosten mukaan verkossa toteutettu elintapainterventio paransi merkittävästi osallistujien psykologista joustavuutta ja kasvisten käyttöä intervention ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva verkkoelintapainterventio näyttää lupaavalta haluttaessa lisätä kasvisten käyttöä ruokavaliossa.fi
dc.description.abstractThis Pro Gradu thesis studies how the change in self-regulation gained during web-based lifestyle intervention performed in Central Finland region affected to the habit of eating vegetables and the changes of this habit. A secondary goal of the intervention was to observe the change in self-reflection and the habit of eating vegetables. Simultaneously the effect of self-regulation, age, weight and the state of health to habit of eating vegetables was observed in the intervention study. The intervention study observed in this Pro Gradu theses was a part of a web-based lifestyle intervention designed by Central Finland Health Care District and University of Jyväskylä. The 2-year intervention was carried out on 2015-2018 and baseline and interim analysis of 12 months of the intervention have been observed in this Pro Gradu. The subjects of the intervention were between 24 and 77 years of age and their BMI was over 25 kg/m2. From the materials collected during the intervention study, the following were used in this Pro Gradu: the results of self-regulation measurements (Acceptance and Action Questionnaire, AAQ-survey) and the answers to the health habits survey questions addressing the consumption of vegetables and experienced health. The analysis methods used were frequency distribution, cross-tabulation, Chi-square -test and repeated measures (ANOVA). The normality of variables was tested using Kolmogorov-Smirnov –test and Shapiro-Wilk –test. Both self-regulation (p=0.03) and the habit of eating vegetables (p=0.04) were significantly affected during first 12 months of intervention. The change in self-regulation did not have an effect to the habit of eating vegetables. The consumption of vegetables increased in all three vegetables group (fruit and berries, fresh vegetables and cooked vegetables). The change was greatest in the group of fresh vegetables. According to results of this Pro Gradu study the web-based lifestyle intervention increased significantly subjects’ self-regulation and the habit of eating vegetables during the first 12 months of intervention. Web-based lifestyle intervention based on acceptance and commitment therapy seems to be effective to increase the consumption of vegetables in diet.en
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsykologinen joustavuus
dc.subject.otherelintapamuutos
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.subject.otherlifestyle change
dc.subject.otherweb-based intervention
dc.titlePsykologisen joustavuuden yhteys kasvisten syöntiin : tuloksia hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjaisesta verkkoelintapainterventiosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152592
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysovihannekset
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysohedelmät
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysoruokatottumukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record