Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorSomervuo, Erkki
dc.date.accessioned2019-05-08T05:39:14Z
dc.date.available2019-05-08T05:39:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63766
dc.description.abstractTässä kvalitatiivisessa pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan opiskelijaurheiluseuroja ilmiönä korkeakouluympäristössä sekä sitä, mitä mahdollisuuksia, haasteita ja muutoksia ympäristö näiden seurojen toiminnalle muodostaa. Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa järjestetään liikuntaa opiskelijoille ja henkilökunnalle eri tavoin. Opiskelijoiden muodostamat urheiluseurat ovat osana tätä korkeakoulujen liikuntatoimintaa eri muodoissaan. Aineisto rakentuu UniSportin yhteydessä toimiville opiskelijaurheiluseuroille tehdyistä teemahaastatteluista, joita analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu liikunnan kansalaistoiminnan sekä urheiluseuratoiminnan määrittelyn, rakenteiden, merkitysten sekä muutosten muodostamaan kehikkoon. Tähän tuodaan lisäksi korkeakoulujen ja niiden järjestämän opiskelijaliikunnan rakenteet, joiden kautta pyritään paikantamaan opiskelijaurheiluseuroja ilmiönä urheiluseuratoiminnan ja korkeakoululiikunnan kentälle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijaurheiluseurat ovat vakavasti otettavia urheiluseuroja. Nämä seurat kiinnittyvät vahvasti korkeakouluunsa ja ovat erittäin motivoituneita järjestämään laadukasta liikuntaa korkeakouluympäristössä. Seuroilla on myös merkittävää osaamispääomaa. Lisäksi opiskelijaurheiluseurojen toiminnan kautta muodostuu sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, joka voi olla merkittävää esimerkiksi yksittäisen opiskelijan opintopolulla. Näillä tekijöillä on merkitystä, jos pohditaan opiskelijaurheiluseurojen mahdollisuuksia olla mukana lisäämässä liikuntaa korkeakouluympäristössä. Opiskelijaurheiluseurat ovat tärkeitä kumppaneita korkeakoululiikunnalle tässä yhteydessä. Onnistunut yhteistyö vaatii ymmärrystä opiskelijaurheiluseurojen toiminnasta, jotta toiminnan resurssit voidaan turvata. Toimintaympäristössä on kuitenkin havaittavissa muutoksia, jotka vaikuttavat taloudellisiin tekijöihin sekä liikuntatilojen käyttöön opiskelijaurheiluseurojen osalta. Jos resurssit kaventuvat, niin toiminta voi hiipua tai loppua ja näin opiskelijaurheiluseurat voivat jopa hävitä ilmiönä.fi
dc.description.abstractThis Master’s thesis in Social Sciences of Sport deals with student sports clubs as a phenomenon in their environment in higher education institutes. Student sports clubs face lot of challenges but there are also a lot of potential in their activities and in the environment. Sport activities for students in higher education institutes are organized in many ways. Student sports clubs that are founded in the environment are a part of this organized sport activities in different ways. The data for this study was collected with thematic interviews of six student sports clubs collaborating with UniSport. The data was analyzed with qualitative methods and the theoretic framework is composed around civic activity in sports and sports clubs. Besides a point of view about organized sports in higher education was brought alongside. With help of this theoretic framework, I try to locate student sports clubs in this field. According to this study students sports clubs can be taken seriously in the field of sports clubs. These clubs attach very strongly to their universities and are very motivated to organize sport activities to students and staff. Clubs have a lot of competence and they form a lot of social capital. These factors can be significant in organizing sport with student sports clubs. These facts can also be essential in students study path. Student sports clubs can be very important partners to universities. Successful collaboration needs understanding about sports clubs and civic activity so the resources can be secured for student sports clubs. However, there are changes that affect student sports clubs economy and possibilities to use sport facilities. If the resources are decreased then the activities with student sports clubs might die down or even come to an end, as a phenomenon.en
dc.format.extent132
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnan kansalaistoiminta
dc.subject.otherkorkeakoululiikunta
dc.subject.otheropiskelijaurheiluseura
dc.titleLiikunnan kansalaistoiminta osana korkeakoululiikuntaa : tutkimus UniSportin kanssa yhteistyötä tekevistä opiskelijaurheiluseuroista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082438
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysokorkeakoulut
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysoseurat
dc.subject.ysoliikuntaseurat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record