Show simple item record

dc.contributor.advisorHyytinen, Ari
dc.contributor.authorLastikka, Kaspar
dc.date.accessioned2019-04-29T08:47:23Z
dc.date.available2019-04-29T08:47:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63648
dc.description.abstractRahoituksen tarjoajien epätäydellinen informaatio rahoitusta tarvitsevien luot- tokelpoisuudesta hankaloittaa pk-yrityksien lainarahoituksen saantia. Tässä tut- kimuksessa tarkastellaan lainapohjaista joukkorahoitusta ja erityisesti sitä, kuinka lainanhakijoiden luottoluokitus on yhteydessä siihen, saako luottoa ha- kenut lainan ja maksetaanko myönnetty laina takaisin. Aineistona käytetään lai- napohjaista joukkorahoitusta välittävältä alustalta saatua aineistoa. Aineisto kä- sittää yhteensä 1477 lainahakemusta, joista 722 on myönnetty. Laina-ajaltaan päättyneitä lainoja (”rahoituskampanjoita”) on yhteensä 103 kappaletta, joista 69 prosenttia on maksettu takaisin ja loput kirjattu luottotappioiksi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys keskittyy tarkastelemaan epätäydellisen informaation ongelmia rahoitusmarkkinoilla, erityisesti lainapohjaisen joukkorahoituksen kontekstissa. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että taloudellisiin tunnuslu- kuihin perustuvat mittarit eivät välttämättä kuvaa pk-yrityksen riskisyyttä hy- vin. Tutkimukset myös osoittavat, että lainan myöntäjän ja hakijan välinen in- formaatiokuilu on joukkorahoituksessa huomattava. Tätä informaatiokuilua voidaan tosin pienentää haalimalla kvalitatiivista informaatiota lainan hakijasta. Tämän tutkielman tulokset pohjautuvat perusotokseen, joka muodostuu hylä- tyistä ja hyväksytyistä lainahakemuksista. Lainanmaksuun vaikuttavien muut- tujien tarkastelu edellyttää, että huomioon otetaan myös se, keille laina myön- netään. Menetelmäksi tutkielmassa on valittu Heckmanin valikoitumismalli. Es- timoidun mallin avulla muodostetaan myös in-sample ennustetarkkuutta ku- vaavat ROC-kuvaajat. Tulokset viittaavat siihen, että pk-yritysten lainapohjai- nen joukkorahoitus on informaatioköyhä ympäristö. Osoittautuu, että lainaso- pimuksen keskeiset ominaisuudet, kuten korko, luoton koko ja laina-aika, aut- tavat mallintamaan luoton takaisinmaksua. Johtuen luoton myöntämisprosessin luonteesta, tämän voidaan tulkita tarkoittavan, että ko. muuttujiin sisältyy kva- litatiivista tietoa, jota luottoluokitus ei sisällä. Ennustemalli, joka sisältää tiedon lainan maturiteetista ja luottoluokituksesta, kykenee 28 prosenttia tarkempaan ennustetarkkuuteen kuin pelkkä luottoluokitus.fi
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherepätäydellinen informaatio
dc.subject.othervalikoivat markkinat
dc.subject.otherpehmeä informaatio
dc.subject.otherHeckmanin malli
dc.subject.otherROC-kuvaaja
dc.titleJoukkorahoitus epätäydellisen informaation markkinoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904292318
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysojoukkorahoitus
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysorahoitus
dc.subject.ysorahoitusmarkkinat
dc.subject.ysoinformaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record