Show simple item record

dc.contributor.advisorTakala, Tuomo
dc.contributor.authorMarttila, Armi
dc.date.accessioned2019-04-26T06:27:36Z
dc.date.available2019-04-26T06:27:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63633
dc.description.abstractTämä Pro Gradu–tutkielma on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena kuvata ja laadullisesti selittää, miten strateginen osaamisen johtaminen käsitteenä ymmärretään, ja miten osaamisen johtaminen konstruoituu kuntakontekstissa toimivan kohdeorganisaation strategiatyötä tekevien puheissa. Teorian avulla esitellään strategian, henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen yhteyttä. Lisäksi selvitetään julkisjohtamisen oppien soveltamista ja vaikutusta kuntakontekstissa sekä luodaan katsaus kuntakontekstissa tehtyyn aiempaan strategiseen osaamisen johtamiseen liittyvään tutkimukseen ja niistä saatuihin tuloksiin. Tutkielman keskeiset teoriat ovat resurssiperustainen näkökulma (RBV), joka toimii henkilöstöjohtamisen perustana, ja uusi julkisjohtaminen (NPM, NPG), joka on osaltaan vaikuttanut kuntaorganisaatioiden henkilöstöjohtamiseen ja edelleen käsitykseen osaamisen johtamisesta. Empiirinen osa koostuu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kerätystä tutkimusaineistosta, jota analysoidaan teemoittelun ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tuloksena muodostuu luokittelu, jossa on viisi keskeistä teemaa: strategian tavoitteen ja osaamisen johtamisen yhteys, osaamisen johtamisen rooli strategiaprosessissa, strategiset kyvykkyydet, johtamisosaaminen sekä henkilöstöjohtamisen malli osaamisen johtamisen tukena. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että kohdeorganisaatiossa strategian tavoite määrittelee sen, millaisen aseman osaamisen johtaminen strategiatyössä saa. Osaaminen ei ole strategiatyön ytimessä, vaan se nousee keskusteluun, kun strategiaa implementoidaan käytäntöön. Osaamisen johtaminen olisi syytä nostaa johdon keskusteluun, koska oikeanlainen ja muuntuva osaaminen on keskeinen menestystekijä myös yhä asiantuntijapainotteisemmaksi muuttuvassa kuntatyössä.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.otherstrateginen osaamisen johtaminen
dc.subject.otherresurssiperustainen näkökulma
dc.subject.otherkuntakonteksti
dc.titleOsaamisen johtaminen kaupungin strategiatyön diskursseissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904262294
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysoosaamisen johtaminen
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysostrateginen johtaminen
dc.subject.ysoydinosaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record