Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.authorMalinen, Hanna
dc.date.accessioned2019-04-15T07:26:19Z
dc.date.available2019-04-15T07:26:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63489
dc.description.abstractTutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ja selittämään ikääntyneiden naisten (60 – 68v) kokemuksia kovatehoisesta liikunnallisesta sydänkuntoutuksesta ja mikä merkitys liikuntakokemuksilla on ollut heille. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää minkälaisia kokemuksia ja merkityksiä liittyy ikääntyvillä ihmisillä puoli vuotta säännöllisesti toteutuneeseen High intensity interval training (HIIT) periaatteella toteutettuun sydänkuntoutukseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin fenomenologista tutkimusotetta, jonka avulla pyritään kuvaamaan kokemusten yksilöllisiä merkityksiä. Tutkimuksessa haastateltiin CorusFit- yrityksen seitsemää, iältään 60 – 68 –vuotiasta naispuoleista asiakasta, jotka olivat osallistuneet säännöllisesti kaksi kertaa viikossa vähintään kuusi kuukautta liikunnalliseen HIIT –pohjaiseen sydänkuntoutukseen. Aineistona oli 12 tuntia haastattelua (105 litteroitua sivua). Tutkimusmenetelmänä oli teemoitettu yksilöhaastattelu, jonka analysoinnissa käytettiin Colaizzin kehittämää seitsemänvaiheista merkitysanalyysia, joka pohjautuu fenomenologiseen tutkimusstrategiaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että liikuntakokemukset ovat suhteessa elämäntilanteeseen. Tutkimukseen osallistuneet ikääntyneet (60 – 68v) naiset olivat joko siirtyneet tai siirtymässä lähivuosina eläkkeelle heidän läheisiään oli menehtynyt äkillisesti sydän- ja verisuonisairauksiin. Heillä oli suuri motivaatio vaikuttaa itse tietoisilla valinnoilla omaan terveyteen, toimintakykyyn ja pystyvyyteen. Heidän elämäntilanne oli sidoksissa ajatuksiin omasta elämästä, elämän tarkoituksesta ja merkityksestä. HIIT (High Intensity Interval Training) sydänkuntoutusohjelma vaikutti vahvasti ikääntyvien naisten pystyvyyden tunteeseen ja fyysisen kunnon kehittymiseen, joka tukee muuta vapaa-ajan liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Osa ikääntyneistä naisista on pystynyt soveltamaan HIIT-liikuntaohjelmaa itsenäisesti muissa liikuntamuodoissa. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että HIIT muotoinen sydänkuntoutusohjelma tukee sydän- ja verisuonisairauksien suositusten mukaisten liikuntaohjeiden käytännön toteutusta ja juurruttamista. HIIT sydänkuntoutuksella on positiivisia vaikutuksia erityisesti kokemukseen toimintakyvystä ja pystyvyydestä. Säännöllistä liikuntaa ovat tukeneet tuttu liikuntaryhmä, ryhmän yhteishenki sekä huumori ja ilo. Fyysinen kunto ja pystyvyys sekä liikunnasta tuleva hyvä olo saavutetaan vasta usean kuukauden säännöllisen harjoittelun jälkeen. Ikääntyville ihmiselle turvallisuuden tunteen kokemus on tärkeää erittäin rasittavassa liikunnassa.fi
dc.description.abstractThe aim of the study was to understand what kind of experiences and meanings are associated with older adults with high intensity interval training (HIIT) for six months. The research method used was a phenomenological research approach that aims to describe the individual meanings of experiences. Seven female customers of CorusFit - company were interview for the study. They were aged 60-68 and they have had participated twice a week for at least six months in a HIIT-based exercise program. Data were collected through theme interviews using one-to-one interviews. The study material consisted of twelve hours of interviews (105 transcribed pages). A phenomenological research approach using the Colaizzi method. The results of this study showed that the exercise experience is related to the life situation. Older (60-68 years) women who participated in the study had retired or were to retire in the next few years. Many of this study subjects` relative had suddenly died due to cardiovascular disease. They had a great motivation to influence their own health, ability to function and ability to make informed choices. Their life situation were linked to the thoughts of their own life, the purpose and meaning of life. The High Intensity Interval Training (HIIT) cardiovascular exercise program strongly influenced physical fitness. Study subjects higher physical fitness support other leisure activities and physical activity. Some of the subjects of this study were ready to transfer HIIT program into independent sports program. The findings of this study releaved that the HIIT program supports exercise guidelines for cardiovascular disease. HIIT program improves especially physical fitness and function. Physical fitness, physical function and mental health outcomes are positive after several monthsed regular training. During the HIIT program, experience of safety is very important.en
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnallinen sydänkuntoutus
dc.subject.othermerkitysanalyysi
dc.subject.otherhigh intensity interval training
dc.subject.otherexperience
dc.subject.othermeaning analysis
dc.subject.otherphenomenology
dc.subject.otherdiabetes
dc.subject.othercoronary disease
dc.titleKokemuksia liikunnallisesta sydänkuntoutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904152175
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysosepelvaltimotauti
dc.subject.ysointervalliharjoittelu
dc.subject.ysodiabetes
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysosepelvaltimo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record