Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorKoskela, Sonja
dc.contributor.authorKotanen, Mari
dc.date.accessioned2019-04-15T04:26:04Z
dc.date.available2019-04-15T04:26:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63482
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin maahanmuuttajataustaisten yläkoulussa opiskelevien oppilaiden kokemuksia sosiaalisista suhteista ja niiden merkityksestä kouluun kiinnittymisessä. Tutkimusaihe valittiin, sillä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä suomalaisissa kouluissa on kasvanut. Ilmiön laajuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi sen tutkiminen on aiheellista monitahoisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja siinä on fenomenologinen lähestymistapa. Aineisto kerättiin eräästä keskisuomalaisesta yläkoulusta ja se hankittiin sosiometrisen kyselyn ja haastattelun keinoin. Haastatteluun osallistui yhdeksän maahanmuuttajataustaista oppilasta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksen mukaan kyseisessä koulussa sosiaaliset suhteet olivat jakautuneet selvästi maahanmuuttajataustaisiin ja kantasuomalaisiin. Erottelua vahvisti koulussa ilmennyt rasismi ja kulttuuriset erot. Tutkimuksen perusteella myönteiset sosiaaliset suhteet vahvistivat haastateltavien kouluun kiinnittymistä ja kielteiset kokemukset muiden vertaisten kanssa heikensivät sitä. Tutkimuksessa muodostetut kiinnittymisen profiilit osoittivat, että suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista oli kiinnittynyt kouluun vähintään yhdellä kiinnittymisen osa-alueella. Tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kiinnittymistä luonnehtii koulun sosiaalisten suhteiden jakautuneisuus. Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten oppilaiden välistä positiivista vuorovaikutusta ja toveruutta ei voida pitää itsestään selvänä vain sen perusteella, että he käyvät samaa koulua.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.otherkiinnittyminen
dc.titleMaahanmuuttajataustaisten oppilaiden kokemuksia sosiaalisista suhteista ja niiden merkityksestä yläkouluun kiinnittymisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904152172
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysokouluyhteisö
dc.subject.ysokoulu (ilmiöt)
dc.subject.ysomaahanmuuttajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record