Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorMäkelä, Satu
dc.date.accessioned2019-04-10T06:35:40Z
dc.date.available2019-04-10T06:35:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63447
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nuorten näkemykset huomioidaan heille laadittujen asiakassuunnitelmien kirjauksissa ja voivatko nuoret vaikuttaa työskentelyn tavoitteisiin. Tutkimuskohteena ovat lastensuojelun avohuollon tukitoimiin kuuluvan nuorten intensiivityön asiakassuunnitelmat. Tarkoituksena on tarkastella sitä, miten nuorten osallisuutta ilmaistaan heille laadituissa asiakassuunnitelmissa ja mihin asioihin nuorten ilmaisemat mielipiteet tai kannanotot liittyvät. Tarkoituksena ei ole pyrkiä luomaan uutta teoriaa, vaan kiinnittää huomio nuorten osallisuutta ilmaisemiin seikkoihin. Lisäksi pyrkimyksenä on tuottaa tietoa siitä, miten nuorten osallisuutta voitaisiin huomioida paremmin heille laadituissa asiakassuunnitelmissa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu 40 työskentelyssä olleen 12–17 -vuotiaan nuoren asiakassuunnitelmista joita oli yhteensä 65 kappaletta, sekä työskentelyä koskevista yhteenvedoista joita oli yhteensä 21 kappaletta. Aineiston analyysitapa on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen teoreettisena pohjana on erilaiset osallisuutta kuvaavat käsitteet. Osallisuuden käsitteellä voidaan viitata yksilön laajempaan vaikuttamisen mahdollisuuteen, ja siihen liittyen osallisuus voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen: sosiaaliseen osallisuuteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja poliittiseen osallisuuteen. Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan nuorten sosiaalisen osallisuuden ilmenemistä, jossa korostuvat vuorovaikutus, toimijuus, asioihin vaikuttaminen ja vastuun kantaminen omasta toiminnasta. Näitä tarkastellaan erityisesti nuorten mielipiteistä tuotettujen kirjausten avulla. Tarkastelun apuna käytetään Nigel Thomasin esittämää osallisuuden tikapuuteoriaa, joka kuvaa osallisuuden tasoa. Tutkimustulosten mukaan nuorten osallisuus ei näy asiakassuunnitelmissa kovin hyvin. Tuloksista voidaan päätellä, että sosiaalityöntekijöiden huolet määrittelevät vahvasti asiakassuunnitelmiin kirjattuja työskentelyn tavoitteita. Nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua asiakassuunnitelman laatimiseen, koska niitä ei kirjoiteta yhdessä. Työntekijät laativat asiakassuunnitelmat itsenäisesti perheen kanssa aiemmin pidetyn työskentelyä koskevan aloitusneuvottelun pohjalta. Tällöin neuvottelusta tehdyt muistiinpanot ovat olleet asiakassuunnitelman laatimisen apuvälineenä. Näin ollen suunnitelmat rakentuvat työntekijän tuottaman tiedon kautta, jossa nuori jää tiedon välillisen toimijan positioon.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakassuunnitelma
dc.titleNuorten näkemysten huomioiminen lastensuojelun asiakassuunnitelmissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904102126
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record