Show simple item record

dc.contributor.advisorTuuri, Kai
dc.contributor.authorPihala, Joonas
dc.date.accessioned2019-04-10T06:07:13Z
dc.date.available2019-04-10T06:07:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63443
dc.description.abstractTässä kokeellisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kaiun vaikutuksia musiikista havaittuihin emootioihin. Vaikka auditiivisten havaintojen tiedetään kykenevän luomaan kuulijalle kokemuksia erilaisista tiloista ja liikkeistä, niiden emotionaalisista merkityksistä tiedetään hyvin vähän. Tutkimuksen tarkoituksena oli kasvattaa ymmärrystä siitä, miten musiikissa käytetyt erilaiset kaikuefektit voivat vaikuttaa musiikin välittämiin emotionaalisiin merkityksiin. Aihetta lähestyttiin ekologisen havaintopsykologian ja musiikin emootiotutkimuksen näkökulmista, joiden perusteella muodostettiin myös koeasetelmassa testattavat hypoteesit. Tutkimuksen aineisto kerättiin kuuntelukokeella, johon osallistui 32 henkilöä. Kuuntelukokeessa arvioidut musiikkiärsykkeet (18) perustuivat kolmeen riippumattomaan muuttujaan: tilan kokoon, kaiun määrän ja sävellajiin. Ärsykkeiden perustana käytettiin kahta viululla soitettua melodiaa (jooninen & aiolinen), jotka prosessoitiin kaikumallinnuksilla kolmessa tilan koossa ja kolmella kaiun määrällä (faktorit 2 x 3 x 3). Osallistujat arvioivat toistetut musiikkiärsykkeet numeerisesti (1–7) emootiokategorioihin ja emootioiden dimensionaaliseen malliin perustuvilla viidellä emootioasteikolla (valenssi, energia, jännite, suru/melankolia, ilo/onni). Arviointiin käytettiin portaattoman arvioinnin mahdollistavia liukusäätimiä graafisessa Max/MSP -ohjelmointiympäristössä. Koeasetelmasta kerätty aineisto analysoitiin useampisuuntaisella toistettujen mittausten varianssianalyysilla, jonka perusteella löydettiin useita tilastollisesti merkitseviä päävaikutuksia. Tulosten perusteella kaiulla oli huomattava vaikutus musiikista havaittaviin virittyneisyyden vasteisiin (energia ja jännite), sekä pieni vaikutus myös musiikista havaittavaan suruun/melankoliaan. Suurempi tilan koko heikensi tilastollisesti merkitsevästi musiikista havaittavia virittyneisyyden vasteita energia (p < .001, η2≈.49) ja jännite (p < .001, η2≈.43), sekä voimisti musiikista havaittua surua/melankoliaa (p < .007, η2≈.17). Myös suurempi kaiun määrä heikensi musiikista havaittavia virittyneisyyden vasteita energia (p < .001, η2≈.26) ja jännite (p < .001, η2≈.21), sekä voimisti musiikista havaittua surua/melankoliaa (p < .001, η2≈.19). Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kaiulla on merkittävä rooli musiikin välittämien tunnekokemuksien muodostumisessa.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikin havaitseminen
dc.titleKaiun vaikutus musiikista havaittuihin emootioihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904102121
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysoekologinen psykologia
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysokaiku
dc.subject.ysomusiikkipsykologia
dc.subject.ysotila
dc.subject.ysomusiikintutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record