Show simple item record

dc.contributor.authorIsosomppi, Saara
dc.contributor.authorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorSalmikangas, Anna-Katriina
dc.date.accessioned2019-03-27T09:43:12Z
dc.date.available2019-03-27T09:43:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationIsosomppi, S., Itkonen, H., & Salmikangas, A.-K. (2019). Abstrakti, muodollinen ja vanhentunut tasa-arvo? : diskursiivinen tulkinta liikuntajärjestöjen tasa-arvopuheesta. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>56</i>(1), 84-92. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_1-19_tutkimusartikkeli_84-92_lowres.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_1-19_tutkimusartikkeli_84-92_lowres.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_28964046
dc.identifier.otherTUTKAID_80917
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63299
dc.description.abstractViimeaikaista liikuntapoliittista ja -tieteellistä keskustelua on käyty siitä, millainen on liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tila. Yhtenä sytykkeenä on toiminut vuonna 2015 päivitetty liikuntalaki, jonka kirjauksissa vahvistettiin tasa-arvon ja yhden vertaisuuden edistämisvaatimusta ja jonka myötä myös opetus- ja kulttuuriministeriö alkoi edellyttää järjestöiltä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia osana valtionapukelpoisuutta. Tämä artikkeli osallistuu keskusteluun keskittämällä katseen liikuntajärjestöjen puheessa rakennettaviin sukupuolten tasa-arvopolitiikan diskursseihin. Tutkimustehtävänä tarkastellaan sitä, millaisia diskursseja liikuntatoimijoiden puheella tuotetaan. Määritetäänkö sukupuolten tasa-arvoa niissä muutosvoimaisena politiikkana ja mihin politiikan mahdollisuuksien rajoja asetetaan? Millaisia sukupuolen normatiivisuuksia tasa-arvopoliittisessa puheessa rakennetaan sekä haastetaan? Aineisto koostuu vuonna 2015 liikunnan valtionapua saaneille järjestöille tehdystä sukupuolten tasa-arvoa koskeneesta kyselystä. Analyysi osoittaa, miten puheella tasa-arvopolitiikasta aktiivisesti tuotetaan sen merkityksiä sekä toisaalta vaietaan tai rajataan pois aiheita, joita ei tasa-arvokysymyksinä haluta käsitellä. Sukupuolten tasa-arvopolitiikka määrittyy jatkuvaksi kamppailuksi eriarvoisuuden politiikoista, ideologioista ja todellisuuden muokkaamisesta.fi
dc.description.abstractRecent political and scholarly discussions in sport have been concerning the stage of gender equality and equality in general in sport. Spark for the evolved interest was the updated Act on the promotion of sports and physical activity in 2015. It demanded more attention to advancing all kinds of equality in sport field and accordingly, the Ministry of Education and Culture obliged the organizations receiving a state subsidy to create their own equality promotion strategies. This article participates in the debate by examining the discourses of gender equality policy in sport organizations’ talk. The research analyzes discourses produced by sportsorganization actors. Is gender equality policy constructed as a tool for change and where are drawn the boundaries of its possibilities? What kinds of gender norms are constructed and contested? The data consists of a research survey about gender equality. The survey was directed to the sport organizations that were granted a state subsidy of sport in 2015. The analysis shows how the meanings of gender equality policy are actively produced in the talk and how it also lines out and mutes the questions that are not willingly covered. Gender equality policy is defined as a constant battle of ideologies, policies of inequality and construction of reality.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_1-19_tutkimusartikkeli_84-92_lowres.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherequality
dc.subject.othergender
dc.subject.othersport organizations
dc.subject.othersport policy
dc.subject.otherdiscourse analysis
dc.subject.othernon-discrimination
dc.titleAbstrakti, muodollinen ja vanhentunut tasa-arvo? : diskursiivinen tulkinta liikuntajärjestöjen tasa-arvopuheesta
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903081789
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sportsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-03-08T13:15:09Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange84-92
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume56
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen Seura 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoliikuntapolitiikka
dc.subject.ysotasa-arvopolitiikka
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntajärjestöt
dc.subject.ysosukupuoli
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17567
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19682
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15739
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2399
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2042
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5291
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright