Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorKlankki, Juhani
dc.date.accessioned2019-03-04T07:17:43Z
dc.date.available2019-03-04T07:17:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63000
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan päihdeperheiden kokemuksia lastensuojelun palvelujärjestelmissä. Tutkimuskysymys on seuraava: miten lastensuojelu kykenee huomioimaan päihdeperheiden ongelmat ja miten se kykenee tukemaan näiden perheiden toimintakykyä? Tutkimus on tehty laadullisin menetelmin. Aineisto koostuu kuudesta teemahaastattelusta. Päihdeperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa vanhempi on käyttänyt päihteitä siten, että siitä on ollut haittaa hänelle itselleen ja perheenjäsenille. Tutkimuksessa haastateltavat vanhemmat ovat Minnesota-mallisen päihdehoidon käyneitä raitistuneita alkoholisteja ja heidän puolisoitaan. Selittävänä teoriana tutkimuksessa on kokemus. Tutkimus pohjautuu hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimusorientaatioon. Toimintakykyteoria toimii tutkimuksessa eräänlaisena ajatusuria aukovana teoreettisena viitekehyksenä. Tutkimuksen avulla pyritään osaltaan helpottamaan lastensuojelun työntekijöiden haasteita päihdeperheiden kohtaamisissa. Näin halutaan kehittää lastensuojelun palveluita entistä laadukkaammiksi. Sosiaalityön käytännöissä on viime vuosina pyritty muuttamaan työorientaatiota kohti asiakaslähtöisyyttä, ihmisen kohtaamisen taitoja, vuorovaikutusintensiivisyyttä ja suunnitelmallisuutta korostavaa suuntaa. Tutkimuksen analyysimenetelmänä toimii aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Se perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Johtopäätösten tekemisessä pyritään ymmärtämään mitä asiat ovat tutkittaville merkinneet. Vanhempien mukaan lastensuojelun työntekijöiltä puuttuu riittävä ymmärrys ja tietoperusta päihderiippuvuudesta. Perheitä on vaikea auttaa, mikäli päihderiippuvuuden sairauskäsitystä ei ymmärretä. Vanhemmat ehdottivat kokemusasiantuntijoiden ottamista avuksi päihdeperheiden kohtaamisissa. Vanhempia olisi ohjattava tehokkaisiin ja intensiivisiin päihdehoitoihin, joissa sairauskäsitys ymmärretään kunnolla. Päihteidenkäytön vähentäminen tai kohtuukäyttö ei nimittäin ole päihderiippuvuutta sairastavalle mikään ratkaisu.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpäihdeperhe
dc.subject.otherraitistuminen
dc.titlePäihdeperheiden kokemuksia lastensuojelun palvelujärjestelmässä : raitistuneiden vanhempien kertomuksia päihderiippuvuudesta ja siitä, miten heidän perheensä tulivat autetuiksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903041703
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysopäihderiippuvuus
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysoalkoholismi
dc.subject.ysoalkoholistit
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysolastensuojelulaki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record