Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorHakomäki, Ville
dc.date.accessioned2019-02-18T11:25:54Z
dc.date.available2019-02-18T11:25:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62842
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheiluyläkoulukokeilun valtakunnallisiin soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden suomalaisten kuudesluokkalaisten nuorten motorisia perustaitoja. Tutkielmassa selvitettiin miten motoriset perustaidot eroavat sukupuolten välillä sekä viidessä eri päälajiryhmässä (jääkiekko, jalkapallo, muu palloilu, tanssi ja voimistelu sekä muut yksilölajit). Hakijoiden motorisia perustaitoja mitattiin liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitojen osalta. Liikkumistaitoja mitattiin sivuttaissiirtyminen-testillä ja tähtiradalla, tasapainotaitoja kahdella erillisellä voimistelusarjalla sekä käsilläseisonnalla seinää vasten sekä välineenkäsittelytaitoja heitto-kiinniottoyhdistelmätestillä. Tutkielman aineisto kerättiin valtakunnallisella soveltuvuuskokeella lukuvuoden 2017-2018 aikana urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvissa kouluissa Suomessa. Aineiston koko oli n=1004, joista päälajitiedot olivat saatavilla 348:lta hakijalta. Aineiston otantaan kuului hakijoita 108:sta eri koulusta, kun kokeiluun osallistuvia kouluja oli 25. Tulokset analysoitiin syksyllä 2018. Tulosten analysointimenetelminä käytettiin riippumattomien otosten t-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneista hakijoista tytöt menestyivät tasapainotaidoissa (p=.000) poikia paremmin. Välineenkäsittelytaidoissa poikien taitotaso oli merkitsevästi (p=.000) tyttöjä vahvempaa, mutta pisteissä tyttöjen pistemäärä (p=.023) oli poikia korkeampi. Liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien välillä ei havaittu merkitseviä eroja, mutta pisteissä pojat saavuttivat korkeammat yhteispisteet (p=.000). Päälajiryhmissä tasapainotaito-osiossa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi selkeästi paremmin kuin muut päälajiryhmät (p=.000). Välineenkäsittelytaidoissa palloilulajien –päälajiryhmät menestyivät vahvimmin ja heikoiten menestyi tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä. Pisteissä erot päälajiryhmien välillä olivat vain melkein merkitseviä (p=.011). Päälajiryhmien välillä liikkumistaidoissa havaittiin vain vähäisiä eroja ja merkitsevyyksiä niin tuloksissa kuin pisteytyksessäkin. Tulosten mukaan esteettisiä lajeja harrastavien päälajien edustajat menestyivät muita selkeästi paremmin tasapainotaidoissa ja palloilua päälajinaan harrastavat välineenkäsittelytaidoissa. Liikkumistaidoissa eri testimuoto, sukupuoli tai päälajiryhmä aiheuttivat vain hyvin vähän eroja vertailussa. Pisteiden skaalausta tulisi kuitenkin jatkossa pohtia sukupuolten tasapuolisen kohtelun kannalta, koska joissakin tapauksissa pisteet jakautuivat epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi tytöt saivat heikommalla menestyksellä paremmat pisteet välineenkäsittelytaidoista kuin pojat. Liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien taitotaso oli samankaltainen, mutta pojat saavuttivat tyttöjä paremmat pisteet. Tutkielman tulokset antavat Suomen Olympiakomitealle ja KIHU:lle informaatiota ja kehitysideoita valtakunnallisten soveltuvuuskokeiden kehittämiselle. Asiasanat: urheiluyläkoulu, motoriset perustaidot, liikkumistaidot, tasapainotaidot, välineenkäsittelytaidot, soveltuvuuskokeet, nuoretfi
dc.format.extent116
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluyläkoulu
dc.titleUrheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten motoriset perustaidot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181547
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntaluokat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoperustaidot
dc.subject.ysosoveltuvuustestit
dc.subject.ysomotoriset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record