Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorKoskinen, Johanna
dc.date.accessioned2019-02-18T07:31:41Z
dc.date.available2019-02-18T07:31:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62803
dc.description.abstractTämä tutkimus selvitti työrauhan yhteyttä kouluhyvinvointiin alakouluikäisillä oppilailla. Ilmiötä tarkasteltiin luokkatasolle (N = 322) aggregoidulla aineistolla. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää työrauhan merkitystä oppilaiden kouluhyvinvoinnille luokkayhteisössä. Tutkimuksen aineisto koostui ProKoulu-hankkeen alkumittauksessa vuonna 2013 saaduista alakouluikäisten (2.–6.-lk) vastauksista työrauha- ja kouluhyvinvointikyselyihin. Tarkasteluun otettiin mukaan myös oppilaiden luokka-aste ja luokan erityisen tuen oppilaiden määrä opettajien raportoimana. Aineisto analysoitiin monimuuttujaisella lineaarisella regressioanalyysillä SPSS 24 -ohjelmistolla. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkimusta työrauhan ja kouluhyvinvoinnin yhteydestä. Mitä paremmaksi työrauha koettiin, sitä paremmiksi koettiin luokkatovereiden väliset suhteet, oikeudenmukaisuus, kouluun sitoutuneisuus, suhteet opettajaan ja vanhempien tuki. Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä paremmaksi työrauha koettiin, sitä vähemmän koulutyön koettiin kuormittavan oppilaita. Tultaessa alakoulun loppupuolelle kouluhyvinvointi koettiin kuitenkin heikompana kuin alakoulun alkuvaiheessa. Vanhempien tukeen luokka-asteella ei ollut vaikutusta. Tämän tutkielman tulokset viittaavat opettajan tehtävän tärkeyteen työrauhan ylläpitäjänä ja siten myös kouluhyvinvoinnin tukijana. Keskeisimpinä pedagogisina asioina nousivat hyvät vuorovaikutussuhteet luokassa ja vertaissuhteiden tukemisen merkitys sekä sellainen luokanhallinta, jossa oppilaiden oikeudenmukaisuus toteutuu.fi
dc.format.extent42
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherluokka
dc.titleLuokan työrauhan yhteys kouluhyvinvointiin alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181511
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoluokkayhteisö
dc.subject.ysotyörauha (työyhteisöt)
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record