Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorVähäsalo, Monica
dc.date.accessioned2019-01-28T08:17:44Z
dc.date.available2019-01-28T08:17:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62617
dc.description.abstractTarkastelen tutkielmassani sitä, millaista on olla uusperheen äitipuoli. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitkä asiat vaikuttavat äitipuolen roolin muodostumiseen ja millaisia roolikonflikteja äitipuolet kokevat. Tutkielmani teoreettisina taustana toimii kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on Andrew Cherlinin ajatus uusperheestä epätäydellisenä instituutiona. Cherlinin mukaan uusperheen vanhemmat eroavat todennäköisemmin kuin ydinperheen vanhemmat, koska laki ja kieli eivät anna uusperheille institutionaalista tukea. Toisena näkökulmana käytän Katja Yesilovan käsitettä äidin perhe, joka viittaa ydinperheen sukupuolittuneeseen rakenteeseen. Oletuksena on, että äidin roolin keskeisyys ydinperheessä vaikuttaa myös äitipuolten roolin muotoutumiseen uusperheessä. Olen kerännyt tutkimusaineiston kirjoituspyynnön avulla, Facebookin uusperheellisille suunnattujen vertaistukiryhmien välityksellä. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysiä, jonka avulla olen muodostanut kolme erilaista teemaa äitipuolten kirjoituksista. Ensimmäinen teema, arjen pyöritys, käsittelee sitä, miten äitipuolen roolille ei näytä olevan normatiivisia toimintaohjeita. Äitipuolten roolit ovat uusperheissä moninaisia ja perhekohtaisia. Lisäksi, biologinen vanhemmuus yhdistetään oikeaan vanhemmuuteen, mikä vaikuttaa äitipuolen kokemuksiin omasta vanhemmuudesta. Toisessa teemassa, luonnottomuus ja biologiset siteet, tuon esille, miten oma biologinen äitiys tai biologinen lapsettomuus vaikuttavat äitipuolen roolin muodostumiseen. Teeman alla esitetty keskeinen huomio on, että äitipuolet saattavat kokea, varsinkin uusperheen alkuvaiheessa, rooliinsa liittyvää luonnottomuutta. Kolmannessa, biologinen äiti, teemassa käsittelen sitä, miten biologisen äidin asema saattaa heikentää ja hankaloittaa äitipuolen roolia perheessä, saaden äitipuolet kyseenalaistamaan omaa rooliaan ja asemaansa perheessä. Äitipuolten rooli näyttäytyy aineistoni valossa ristiriitaisena ja haastavana sekä jonkinlaisena prosessina kohti luonnollisuuden olotilaa. Tulosteni mukaan äitipuolten toimintaa hankaloittavat uusperheiden toimintaohjeiden puute sekä biologisen äidin vahva perheasema. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että yhteiskunnasta on löydettävissä vieläkin jossain määrin ydinperheideologia, joka asettaa naisille ja miehille erilaisia perherooleihin liittyviä vaatimuksia ja odotuksia. Äitipuolten roolin muodostumista vaikeuttaakin se, että käsitys perheestä sidotaan arkiajattelussa ydinperheeseen. Ajatus ydinperheen luonnollisuudesta näyttääkin johtavan äitipuolten kokemiin roolikonflikteihin.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.otherrooli
dc.subject.otherroolikonflikti
dc.subject.otheräidin perhe
dc.subject.otherperheinstituutio
dc.subject.otherydinperhe
dc.title"Luonnottomassa roolissa" : sisällönanalyysi uusperheiden äitipuolten kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901281323
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoäitipuolet
dc.subject.ysouusperheet
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysolapsipuolet
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysoperhe (ilmiöt)
dc.subject.ysovanhemmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record