Show simple item record

dc.contributor.advisorParviainen, Tiina
dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorLöppönen, Aino
dc.date.accessioned2019-01-21T07:22:51Z
dc.date.available2019-01-21T07:22:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62546
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani on osa suurempaa tutkimusprosessia, joka on perustutkimusta sanan merkityksen käsittelystä kehittyvissä aivoissa. Pro gradussani olen tutkinut, ovatko aivovasteiden kehittymisen ilmiöt sanan prosessoinnissa yhteydessä kielelliseen ja ei-kielelliseen taitotasoon käytännössä. Tätä on tutkittu sekä kielellistä, että ei-kielellistä kyvykkyyttä mittaavalla kognitiivisella testistöllä ja magnetoenkefalografia-mittauksilla (MEG). MEG:lla mitattiin merkityksen käsittelyyn liittyviä N400m-vasteita. Kuulovasteet mitattiin sekä toisiinsa semanttisesti sopiviin että epäsopiviin kuva-sanapareihin. Kognitiivista testistöä ja MEG-aineistoa verrattiin toisiinsa. Tutkimukseen osallistui 41 koehenkilöä (lapset 6–7, 9–10 ja 12–13 -vuotiaat N = 32; sekä aikuiset N = 9). Tässä tutkimuksessa ilmeni, että kognitiivisten taitotasojen kehittyminen oli pääsääntöisesti yhteydessä aivojen lateralisoitumisen kanssa vasemmalle. Lateralisoituminen on normaalia iän mukaista kehittymistä aivoissa. Taitotasotesteistä ainoastaan fonologinen tietous ei ollut yhteydessä N400-vasteen kehittymisen kanssa. Tämä tukee N400-vasteen ominaisuutta ymmärtämisen, mutta ei fonologian komponenttina, joten tulos on yhtenevä aiempien tutkimustulosten kanssa. Sen sijaan kognitiivinen taitotaso ja N400-efekti eivät olleet yhteydessä toisiinsa kuin yhdessä tilanteessa: vasemmalla puolella vasteen keston mittarilla havaittiin yhteyttä N400-efektin ja muistin välillä. Ikä korreloi aivotestien mittareiden kanssa merkitsevästi ja vastaavalla tavalla kuin taitotasotestit aivotulosten kanssa. Tässä tutkimuksessa ei saatu selvitettyä, olisiko taitotaso iän vaikutuksen poiston jälkeen ollut edelleen merkittävästi yhteydessä N400 vasteeseen vai olisiko ikä ja iän mukainen kehitys nimenomaan tuloksia selittävä tekijä.fi
dc.description.abstractPresent study was designed to investigate developmental changes between the behavioral cognitive tasks in lingual and non-lingual situations and neurophysiological markers of semantic processing. Cognitive lingual and non-lingual tests were used. Magnetoencephalography (MEG) markers were also used in this study. Auditory evoked neural responses to semantically matching and non-matching picture-word pairs were recorded using MEG method. Cognitive tests indicators and MEG indicators were compared together. 41 participants took part in this study (children 6–7, 9–10 and 12–13 year olds N = 32; and adults N = 9). In general the development of cognitive levels were mainly correlated to the lateralization in the left side of the brain. Lateralization of the brain is typical in ageing process. In cognitive tasks only the phonological test was not correlated to the development of N400 response. This result is similar to the other studies and it supports the characteristics of the N400 response as a part of reading and reading comprehension. Cognitive level and N400 effect were connected together only in one situation: in the left hemisphere of the brain there was connection between N400 effect (Duration indicator) and memory. Age was correlated with the brain indicators and cognitive tasks were correlated similarly to age with brain related indicators. This present study was not able to clarify if the cognitive level would have been connected with brain activity level indicators after removal of the effect of participants age in cognitive tasks, or is the age the main affective feature for the results between the connection of cognitive and brain level development.en
dc.format.extent64
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherN400
dc.subject.otherkognitiivinen taitotaso
dc.subject.othermerkityksen prosessointi
dc.subject.otherymmärtämisen taito
dc.subject.otherlukemisen taito
dc.subject.otherfonologinen tietous
dc.titleSanan merkityksen käsittelyn aikaisen N400-aivovasteen yhteys kielellisiin taitoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901211252
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukeminen (toiminta)
dc.subject.ysoymmärtäminen
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysofonologia
dc.subject.ysoMEG
dc.subject.ysokielellinen kehitys
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record