Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorSkyttä, Markus
dc.date.accessioned2019-01-11T13:10:24Z
dc.date.available2019-01-11T13:10:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62443
dc.description.abstractItseohjautuvat tiimit yleistyvät ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien kasvattaen suosiotaan. Itseohjautuvia tiimejä käsittelevissä tutkimuksissa todetaan, että innovatiivisissa projekteissa itseohjautuvien tiimien käyttö on tehokkaampaa kuin muiden tiimimuotojen. Itseohjautuvan tiimin toteuttaminen sisältää kuitenkin paljon riskejä, joten on tärkeää tutkia tiimin luomiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta tiimin lähtökohdat toimia tehokkaasti ovat mahdollisimman hyvät. Tämä tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja tutkimuksen lähteinä on käytetty pääosin alan tutkimusartikkeleita. Katsauksen pohjalta voidaan esittää, että tehokkaan itseohjautuvan tiimin luomisessa pitää ottaa huomioon yksilö-, tiimi-, ja organisaatiotason tekijöitä. Yksilötaso ja tiimitaso käsittelevät tiimin sisäisiä tekijöitä. Yksilötason tekijöitä ovat muun muassa yksilön ominaisuudet, ja tiimitasolla tarkoitetaan esimerkiksi yhteistyötä ja tavoitteiden asettamista. Organisaatiotasolla tiimiä tarkastellaan ulkopuolelta, pääosin ylemmän johdon näkökulmasta. Johdon liiallinen kontrollointi on esimerkki organisaatiotason tekijästä, joka haittaa itseohjautuvan tiimin muodostumista. Tämä tutkielma tukee aikaisempaa tutkimusta siinä, että tehokkaiden itseohjautuvien tiimien luominen on haastavaa ja riskialtista. Katsauksessa riskialttius ja haastavuus tulee esille etenkin tiimin luomiseen vaikuttavien tekijöiden suurena määränä. Aiempi tutkimus myös esittää, että itseohjautuvan tiimin tehokkuuden mittaaminen on vaikeaa, joten yksittäisiä totuuksia on vaikea löytää. Tässä tutkielmassa kuitenkin esitetään, että tekijöiden tunnistamisella voidaan positiivisesti vaikuttaa tehokkaiden itseohjautuvien tiimien luomiseen.fi
dc.description.abstractSelf-managing teams are being used more since agile software development methods are becoming more popular. Previous studies have shown that in innovative projects, the use of self-managing teams is more effective than the use of other team formats. However, creating a self-managing team is a risk to an organization. The risk of failure is one of the reasons why it is important to find factors that affect the creation of a high-performance self-managing teams. The research has been carried out as a literature review and used sources mainly consist of research articles. Based on the research, it can be argued that when creating a high-performance self-managing team different factors must be considered. These factors can be divided into individual-, team-, and organizational level factors. Individual- and team level factors are considered as the team's internal factors. Individual level factors include personal features, team level factors refer to co-operation and goal setting. At an organizational level, teams are examined from the outside, mostly from the senior management point of view. Management’s excessive control is an example of an organizational level factor that affects the creation of a self-managing team negatively. The thesis supports results from previous studies which suggest that the creation of effective self-managing team is challenging and risky. In this review the riskiness can be argued by the high quantity of different factors that affect the creation of a self-managing team. Previous studies also suggest, that measuring effectiveness is challenging because of its complexity. However, this review also suggests that the presented factors can have a positive influence on creation of self-managing teams.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.titleTehokkaan itseohjautuvan tiimin luomiseen vaikuttavia tekijöitä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901111161
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysotiimityö
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoitseohjautuvuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record