Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorAla-Keturi, Terhi
dc.date.accessioned2019-01-08T12:45:13Z
dc.date.available2019-01-08T12:45:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60961
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko seurustelusuhteilla yhteyttä varhaisnuorten oppimismotivaatioon ja sen kehitykseen heidän siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Tutkimus toteutettiin osana isompaa, Suomen Akatemian rahoittamaa TIKAPUU – Alakoulusta yläkouluun -tutkimusprojektia. Tutkimuksen aineisto (n = 848) koostui kahden keskisuomalaisen kunnan koulujen oppilaista, joita tutkittiin kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuudennen luokan syksyn ja seitsemännen luokan kevään mittauksia, jolloin nuoret täyttivät kyselyn koskien seurusteluaan ja oppimismotivaationsa eri puolia (täysin sisäinen motivaatio, identifioitunut motivaatio, sisäänpäin kääntynyt ulkoinen motivaatio ja täysin ulkoinen motivaatio sekä amotivaatio). Tutkimuskysymyksiin vastattiin ristiintaulukoinnin, riippumattomien otosten t-testin ja toistettujen mittausten varianssianalyysin avulla. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelman versiolla 24. Tulokset osoittivat, että 8,5 % nuorista seurusteli kuudennella luokalla ja 9 % nuorista seurusteli seitsemännellä luokalla. Riippumattomien otosten t-testit osoittivat, että kuudennella luokalla seurustelevat ja ei-seurustelevat nuoret eivät eronneet toisistaan oppimismotivaation suhteen. Sen sijaan seitsemännen luokalla seurustelevat nuoret raportoivat vähemmän identifioitunutta motivaatiota ja enemmän amotivaatiota ei-seurusteleviin nuoriin verrattuna. Toistettujen mittausten varianssianalyysit osoittivat edelleen, että nuorten sisäinen motivaatio, identifioitunut motivaatio ja sisäänpäin kääntynyt ulkoinen motivaatio vähenivät kuudennelta seitsemännelle luokalle. Sen sijaan täysin ulkoisessa motivaatiossa ja amotivaatiossa ei tapahtunut muutoksia siirtymän aikana. Kuudennen luokan seurustelu ei myöskään ennustanut oppimismotivaation kehitystä minkään motivaation muodon kohdalla. Sen sijaan identifioitunut motivaatio väheni ja amotivaatio lisääntyi kuudennelta seitsemännelle luokalle niillä nuorilla, jotka seurustelivat seitsemännellä luokalla. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että vaikka sisäinen oppimismotivaatio näyttäisi laskevan kaikilla nuorilla koulusiirtymässä, seurustelivat tai eivät, amotivaatiota oli enemmän seitsemännellä luokalla seurustelevilla. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää, sillä aineistossa seurustelevien nuorten osuus oli melko pieni, jotta tuloksia voitaisiin yleistää tarkemmin.fi
dc.format.extent23
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulusiirtymä
dc.subject.otheroppimismotivaatio
dc.subject.othersisäinen motivaatio
dc.subject.otherulkoinen motivaatio
dc.subject.otheramotivaatio
dc.titleAlakoulusta yläkouluun siirtyvien varhaisnuorten seurustelusuhteiden yhteys oppimismotivaatioon ja sen kehitykseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901081102
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysovarhaisnuoret
dc.subject.ysovarhaisnuoret
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoseurustelu
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record