Show simple item record

dc.contributor.advisorPohjanmies, Tähti
dc.contributor.advisorEyvindson, Kyle
dc.contributor.authorGonzález López, Sonia
dc.date.accessioned2018-12-20T13:01:01Z
dc.date.available2018-12-20T13:01:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60765
dc.description.abstractEkosysteemipalvelut on otettu käsitteenä kiinteäksi osaksi poliittista ja tieteellistä keskustelua. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan niitä hyötyjä, joita ihminen saa luonnosta ja ekosysteemeistä, ja käsite on kasvattanut suosiotaan erityisesti luonnonsuojelua koskevassa keskustelussa. On kuitenkin kyseenalaista, miten hyvin ekosysteemipalvelujen kaltainen utilitaristinen lähestymistapa onnistuu suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka halukkaita Jyväskylän yliopiston opiskelijat olivat suojelemaan tai hyödyntämään metsäalueita, kun suojelua puoltavat argumentit esitettiin joko utilitaristisesta, ekologisesta tai näitä kahta yhdistelevästä näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin internet-kyselyllä, jossa osallistujat vastasivat väittämiin hypoteettisten metsäalueiden suojelusta ja käytöstä, kun metsäalueet kuvailtiin heille satunnaisesti valitusta näkökulmasta. Annetut vastaukset eivät juurikaan poikenneet toisistaan käytetyn näkökulman perusteella, eikä havaituissa eroissa ollut selvää johdonmukaisuutta, Vastauksissa havaittuihin eroihin vaikuttivat ilmeisesti enemmän sellaiset taustamuuttuja kuten metsänomistus ja yleinen suhtautuminen luonnonsuojeluun. Vaikkei tutkimus kyennyt löytämään selviä eroja eri näkökulmien välillä, se toimii esimerkkinä siitä, miten monitieteellisiä lähestymistapoja voidaan soveltaa, kun halutaan löytää toimivia perusteluja luonnonsuojelun edistämiseksi. Toimivien argumenttien löytäminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli uhkaava biodiversiteetin heikkeneminen halutaan pysäyttää.fi
dc.description.abstractThe concept of ecosystem services (ES) has gained a foothold in, both, the scientific and political worlds. ES are the benefits people gain from nature and its diversity in all, and the concept has gained popularity especially when nature conservation is discussed. However, can such utilitarian approach conserve the biodiversity in its various forms? The aim of this study was to find out, how willing the students of the university of Jyväskylä will be to conserve or harvest a forest area, when it was described from either a utilitarian, ecological, or mixed perspective. The study was conducted as an internet survey, in which the participants answered on propositions over the management of three hypothetical forests described from a randomly selected perspective. In the end, there were not many differences in responses between the different perspectives and no clear pattern could be perceived when comparing them. The analyses suggested that such background factors as whether the participant owned forestland or felt strongly about the environmental politics of Finland might have impacted their decisions more strongly than the perspective of the arguments presented to them in the survey. The study highlights the importance of developing interdisciplinary studies to determine, what kind of argumentation should be used when promoting conservation actions. We are, after all, in a hurry to prevent the global biodiversity crisis and the optimal discourse is needed to advance in conservation efforts.en
dc.format.extent98
dc.language.isoen
dc.subject.otherluonnon itseisarvo
dc.titleDoes the ecosystem service discourse succeed in promoting nature conservation?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205288
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysokyselytutkimus
dc.subject.ysoympäristöpolitiikka
dc.subject.ysoympäristöetiikka
dc.subject.ysobiodiversiteetti
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysoekosysteemipalvelut
dc.subject.ysoekosysteemit
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysometsänhoito
dc.subject.ysoitseisarvo (filosofia)
dc.subject.ysometsätalous
dc.subject.ysoquestionnaire survey
dc.subject.ysoenvironmental policy
dc.subject.ysoenvironmental ethics
dc.subject.ysobiodiversity
dc.subject.ysonature conservation
dc.subject.ysoecosystem services
dc.subject.ysoecosystems
dc.subject.ysoforests
dc.subject.ysosilviculture
dc.subject.ysointrinsic value
dc.subject.ysoforestry


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record