Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorLahtinen-Salila, Irmeli
dc.contributor.authorLahtinen-Leinonen, Marjut
dc.date.accessioned2018-12-20T06:35:41Z
dc.date.available2018-12-20T06:35:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60707
dc.description.abstractErityisopetuksen käytänteet muuttuivat kansakoulusta peruskouluun siirtymisen myötä. Erityisluokkaopetuksen rinnalle käynnistyi klinikkamuotoinen eli luokaton erityisopetus. Monien vaiheiden jälkeen klinikkamuotoisen erityisopetuksen nimeksi vakiintui osa-aikainen erityisopetus, joka palveli aluksi puhe- ja lukiopetusta tarvitsevia oppilaita ja myöhemmin myös muista oppimishäiriöistä kärsiviä lapsia ja nuoria. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella erityisopetuksen muuttumista kolmen vuosikymmenen aikana. Lähestyimme tutkimusaihettamme narratiivisesta näkökulmasta. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui seitsemälle osa-aikaiselle erityisopettajalle tehdystä haastattelusta. Orientoimme haastateltavamme narratiiviselle tutkimusotteelle tyypilliseen tarinan kerrontaan. Tutkimusote oli laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytimme Labovin ja Waletskyn strukturaalista analyysiä. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että tutkimuksen kohteena olleena ajanjaksona muutokset olivat vähäisiä. Muutosta tapahtui lähinnä virkanimikkeissä ja segregaatio, integraatio-inkluusion alueella. Tutkimus osoitti, että erityisopettajat tekivät uraauurtavaa työtä sydämellään puutteellisissa työtiloissa. Hallinnolliselta taholta erityisopetus ei saanut ansaitsemaansa arvostusta, eikä lapsen etu päässyt etusijalle. Tilastointia ei käytetty resurssien jaon perustana ja resurssipula vaivasi koko ajan, vaikka erityisoppilaiden määrä kasvoi vuosi vuodelta.fi
dc.format.extent116
dc.language.isofi
dc.subject.otherosa-aikainen erityisopetus
dc.subject.othererityisopettajakoulutus
dc.titleLuokkamuotoisesta luokattomaan : Jyväskylän kaupungin erityisopetuskäytänteiden rakentuminen 1960 - 1990
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205248
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokasvatushistoria
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoerityisopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record