Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Aila
dc.contributor.authorPenttinen, Venla
dc.date.accessioned2018-12-12T06:25:36Z
dc.date.available2018-12-12T06:25:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60565
dc.description.abstractTilintarkastuksen laadun konseptia on tutkittu aikojen saatossa lukemattomilla eri tavoilla ja se on edelleen suosittu tutkimuksen kohde. Yleisenä lähtökohtana tutkimuksissa on perinteisesti ollut Big 4 -tilintarkastusyhteisöt. Suomessa tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan muutos uudistetun tilintarkastuslain myötä on herättänyt alalla paljon keskustelua, mutta tutkimusta tästä ilmiöstä on vielä niukalti, oletettavasti siksi, että muutos on melko tuore. Näistä lähtökohdista tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä pk-tilintarkastusyhteisöissä toimivat tilintarkastajat kokevat tilintarkastuksen laadun olevan ja mitkä tekijät siihen heidän mielestään vaikuttavat sekä millaisia mielikuvia heillä on tämänhetkisestä ulkoisesta laadunvalvonnasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta eri osiosta, joista ensimmäisessä käsitellään pääosin aiempaa tutkimuskirjallisuutta. Tämä kattaa ilmiöitä tilintarkastuksen laadun ja laadunvalvonnan konsepteista. Teoreettisen viitekehyksen jälkimmäinen osuus sisältää laadunsääntelyn periaatteet. Tutkielma on menetelmältään kvalitatiivinen ja pääaineistona toimivat teemahaastattelut, mutta lisäksi aineistoa on rikastettu PRH:n laadunvalvonnan vuosiraportilla. Molempia aineistomuotoja on käsitelty sisällönanalyysin keinoin. Tulosten osalta todettakoon, että tilintarkastuksen laatua voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta joitain yhteneväisyyksiä määritelmistä kuitenkin löytyy. Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa yksilön, yhteisön ja alan ominaisuuksiin ja myös näistä löytyi jaettuja näkemyksiä haastateltavien välillä. Tulosten perusteella tilintarkastuksen ulkoinen laadunvalvonta tällaisenaan koetaan suurelta osin negatiivisena ja ongelmia esiintyy erityisesti kommunikaatiossa. Olennaisimmat johtopäätökset koskevatkin juuri laadunvalvontaa ja tarvetta sen kehittämiselle, jotteivat tutkielman myötä havaitut uhkakuvat sen negatiivisista vaikutuksista toteutuisi sellaisinaan.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.othertilintarkastuksen laatu
dc.subject.otherlaaduntarkastus
dc.titleTilintarkastuksen laatu ja laadunvalvonta pk-tilintarkastusyhteisöissä toimivien tilintarkastajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812125067
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotilintarkastus
dc.subject.ysolaadunvalvonta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record