Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Tuomo
dc.contributor.authorBoman, Nina
dc.date.accessioned2018-12-11T06:36:12Z
dc.date.available2018-12-11T06:36:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60545
dc.description.abstractTutkielmani tarkastelee Suomessa vuosina 2014–2017 uutisoitua Vantaan lastensuojelun kriisiä. Empiirisenä aineistona on Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Iltalehden, Vantaan Uutisten, Länsiväylän, Helsingin Uutisten, Ylen ja MTV:n verkkouutissivustoissa julkaistut Vantaan lastensuojelua ja sen kriisiä koskevat jutut aikavälillä 18.10.2014–31.12.2017. Tarkastelen näissä jutuissa esille tulevien toimijoiden asettumista toimijarooleihin ja niissä tapahtuvia muutoksia. Selvitän, miten julkisen vallan edustajat, sosiaalityöntekijät ja muut toimijat näkyvät mediassa ja rakentavat näkemyksillään keskinäisiä suhteitaan. Selvitän myös, miten näiden mediajulkisuudessa esille tulevien toimijoiden asemat ja tulkintatavat näkyvät heidän osallistumisessaan tilanteesta syntyneeseen tulkintakamppailuun. Pyrkiessään oikeuttamaan kannanottojaan ja toimiaan toimijat tukeutuvat erilaisiin painopisteisiin, joilla viitataan pakkoon, haluun, kykyyn ja osaamiseen. Näissä on nähtävissä tilannekohtaista vaihtelua ja muutoksia. Myös toimijoiden asemissa tapahtuu ajan myötä muutoksia uusien toimijoiden tultua mukaan keskusteluun. Sovellan aineiston analyysissä greimasilaisessa semiotiikassa kehitettyä aktanttimallia ja pragmaattisten modaliteettien analyysia. Tulokset tekevät näkyväksi sen, millaisen kehyksen eri toimijat tuottavat lastensuojelulle, miten se oikeutetaan ja miten toimintaa ylläpidetään. Subjektiasema on vuosina 2014–2015 sosiaalityöntekijöillä, vuosina 2016 ja 2017 johtavilla viranhaltijoilla ja kunnan poliittisilla päätöksentekijöillä. Muut toimijat puolustavat tai haastavat vallitsevaa lastensuojelun tilaa liittämällä subjektiasemiin oikeuksia ja velvollisuuksia. Toimijoiden tekemiä tulkintoja yhdistää se, että lastensuojelun on pystyttävä vastaamaan lasten ja heidän perheittensä lastensuojelullisiin tarpeisiin. Kunnan poliittiset päätöksentekijät, johtavat viranhaltijat ja sosiaalityöntekijät kamppailevat keskenään vastakkaisine tulkintoineen siitä, mikä on lastensuojelun todellinen tilanne ja miten siihen kohdentuviin tarpeisiin ja kysyntään pystytään vastamaan. Kunnan poliittiset päätöksentekijät ja johtavat viranhaltijat vakuuttavat kannanotoissaan, että lastensuojelun tarkoituksenmukainen toiminta on saavutettavissa organisatorisia muutoksia tekemällä ja kehittämällä osaamista, kannustimia ja työmenetelmiä. Toisaalta he tuovat esille lastensuojelun kyvyn vastata palvelutarpeisiin myös vallitsevassa tilanteessa. Vastakkaista näkökulmaa edustavat sosiaalityöntekijät, osa kunnan poliittisista päätöksentekijöistä, aluehallintovirasto, eduskunnan oikeusasiamies, ammattiliiton edustaja ja toimittajat. He korostavat riittävän resursoinnin mahdollistamaa lastensuojelun kokonaisvaltaista, lain mukaista toimivuutta ja kuntalaisten oikeuksia toimiviin lastensuojelupalveluihin.fi
dc.format.extent114
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherVantaa
dc.subject.otherpragmaattinen modaliteetti
dc.subject.otheraktanttimalli
dc.titleVantaan kaupungin lastensuojelun kriisi mediassa 2014–2017
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812115041
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosemiotiikka
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysorakenteellinen sosiaalityö
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysolastenhuolto
dc.subject.ysojulkisuus
dc.subject.ysolastensuojelulaki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record