Show simple item record

dc.contributor.authorVasalampi, Kati
dc.contributor.authorTorppa, Minna
dc.contributor.authorEklund, Kenneth
dc.contributor.authorAhonen, Timo
dc.contributor.authorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorSalminen, Jenni
dc.contributor.authorPoikkeus, Anna-Maija
dc.date.accessioned2018-12-07T12:53:05Z
dc.date.available2019-11-03T22:35:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationVasalampi, K., Torppa, M., Eklund, K., Ahonen, T., Lerkkanen, M.-K., Salminen, J., & Poikkeus, A.-M. (2018). Muutostrendien tarkastelu nuorten koulumotivaatiossa ja -hyvinvoinnissa : kohorttitutkimus yli kolmen ajankohdan. <i>Kasvatus</i>, <i>49</i>(4), 272-286.
dc.identifier.otherCONVID_28716460
dc.identifier.otherTUTKAID_79483
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60534
dc.description.abstractTässä kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin seitsemäsluokkalaisten koulumotivaation sekä kouluhyvinvoinnin tason muutoksia yli kolmen ajankohdan (vuodet 2007, 2010 ja 2014). Vuosien 2007 (N=339) ja 2010 (N=266) aineistot edustavat kahta kohorttia Lapsen Kielen Kehitys-seurannan osallistujista, ja vuoden 2014 (N=1167) aineisto on osa Alkuportaatseurantaa. Tulokset osoittivat, että seitsemäsluokkalaisten kohorteissa koulumotivaatio ja - hyvinvointi muuttuivat vain vähän ajankohdasta toiseen. Nuorten matematiikan arvostus lisääntyi hieman, mutta kiinnostus äidinkieleen heikentyi. Nuorten ilmaisemissa koulutuspyrkimyksissä tapahtui muutosta: yliopisto koulutuspyrkimyksenä oli tyypillisempi ja ammatillinen koulutus harvinaisempi vuonna 2014 kuin 2007. Tytöt olivat poikia motivoituneempia äidinkielen opiskeluun, kun taas pojat arvostivat matematiikkaa tyttöjä enemmän. Vaikka tytöt raportoivat kouluviihtymisen poikia korkeammalle, erityisesti poikien kouluviihtyvyys osoitti nousevaa trendiä vuodesta 2007 vuoteen 2014. Koulu-uupumuksessa ei havaittu sukupuolieroja eikä kohorttien välisiä muutoksia ajankohtien välillä. Kaikkiaan kohorttien väliset erot koulumotivaatiossa ja -hyvinvoinnissa osoittautuivat hienosyisiksi ja riippuvaisiksi siitä, minkä asian suhteen niitä tarkasteltiin, sekä siitä, tarkasteltiinko tyttöjen vai poikien muutostrendejä.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermotivation
dc.subject.otherburnout
dc.subject.othereducation
dc.titleMuutostrendien tarkastelu nuorten koulumotivaatiossa ja -hyvinvoinnissa : kohorttitutkimus yli kolmen ajankohdan
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811154717
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.oppiaineEsi- ja alkuopetusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePre- and Early Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2018-11-15T07:15:19Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange272-286
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume49
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysohyvinvointi (terveydellinen)
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4734
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p130
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22036
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p84
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1947
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright