Show simple item record

dc.contributor.authorPenttinen, Katja
dc.date.accessioned2018-12-03T13:30:41Z
dc.date.available2018-12-03T13:30:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7630-9fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7630-9
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1909017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60447
dc.description.abstractThis thesis examines the implementation of enterprise architecture (EA) in the Finnish public sector. EA is a systematic approach for analysing, visualising, developing and governing the functions and structures of organisations. It describes how organisations businesses, information and systems function as a whole. Research and practice have shown the implementation of EA is challenging and slow to advance. Finland provides a prolific area for research since the use of EA is mandatory in public sector, which is rare amongst countries taking a whole-of-government EA approach. In order to research EA as a method for systemic change, a suitable theoretical framing was necessary. The context, content and process (CCP) model was chosen because it was developed for researching organisational change and acknowledges the substantial, temporal and contextual nature of change. In this study, a longitudinal case is described using the CCP model and the results are presented within modified CCP model that includes stakeholders. The data was collected at various time points during 2007-2017, using different methods, and analysed with a mixed methods approach. The results of the articles included in this thesis are combined as challenges of EA. A retroductive analysis was conducted to recognise the mechanisms of change influencing the Finnish EA implementation. The mechanisms are divided into supportive and unsupportive. Supportive mechanisms were common language, co-operation and co-creation. Unsupportive mechanisms were unclear goals, tight structures and fragmentation, lack of resources and support, and resistance. The results contribute to existing knowledge on implementing EA in the public sector by offering longitudinal empirical evidence that can be used by governments around the world in their whole-of-government EA efforts. Improving current understanding of the complexity and mechanisms of EA implementation in the public sector provides new insights for both research and practice for the benefit of future EA adoption.fi
dc.description.abstractTämän väitöskirjatutkimuksen kohteena on kokonaisarkkitehtuurin (KA) käyttöönotto Suomen julkishallinnossa. KA on systemaattinen menetelmä organisaation toiminnan, tietojen ja järjestelmien muodostaman kokonaisuuden kuvaamiseen, hallitsemiseen ja kehittämiseen. Tutkimus ja käytäntö ovat osoittaneet, että KA-menetelmän käyttöönotto on haastavaa ja hidasta. Suomen julkishallinnon organisaatioille KA-menetelmän käyttö on pakollista lain nojalla. Vastaava velvoittavuus ei ole tyypillistä maissa, joissa KA-työtä tehdään koko julkishallinnon tasolla ja tästä syystä Suomi on hyvä tutkimuskohde. Kokonaisarkkitehtuurin tutkimiseen systeemisen muutoksen välineenä tarvittiin teoreettinen kehys. Tällaiseksi valittiin organisatorisen muutoksen tutkimiseen kehitetty kontekstin, sisällön ja prosessin huomioiva malli, joka ottaa huomioon muutoksen ajallisen ja kontekstisidonnaisen luonteen. Mallia käytetään tässä tutkimuksessa pitkittäisen tapaustutkimuksen kuvaamiseen ja tulokset esitetään sidosryhmät sisältävän mallin laajennoksen avulla. Data on kerätty useana eri ajanhetkenä vuosien 2007-2017 aikana, käyttäen useita metodeja ja analysoitu monimenetelmällisesti. Väitöskirjan artikkelien tulokset on vedetty yhteen KA-työn tärkeimmiksi haasteiksi ja retroduktiivisen analyysin avulla tunnistettiin Suomen julkishallinnon KA-käyttöönottoon vaikuttavat muutosmekanismit. Mekanismit on jaettu muutosta tukeviin ja estäviin. Tukea antavat mekanismit ovat yhteinen kieli, yhteistyö ja yhteiskehittely. Estävät mekanismit ovat epäselvät tavoitteet, tiukat rakenteet ja sirpaloituminen, resurssien ja tuen puute, ja muutosvastarinta. Väitöskirjan kontribuutio on osa tietämystä KA-käyttöönotosta julkishallinnossa. Kontribuutio muodostuu pitkittäisestä empiirisestä tutkimusaineistosta, jota voidaan hyödyntää maissa, joissa tehdään KA-työtä koko julkishallinnon tasolla. Parantunut ymmärrys julkishallinnon KA-käyttöönottojen monimutkaisuudesta ja muutosmekanismeista tarjoaa uutta näkemystä hyödynnettäväksi tutkimuksessa ja käytännön KA-työssä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua, 85 sivua useina numerointijaksoina, 13 numeroimatonta sivua) : kuvitettu
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Isomäki, H., & Liimatainen, K. (2008). Challenges of Government Enterprise Architecture Work - Stakeholders' Views (Lecture Notes in Computer Science 5184). In <i>M. A. Wimmer, H. J. Scholl, & E. Ferro (Eds.), Electronic Government, 7th International Conference, EGOV 2008 Turin, Italy, August/September 2008 Proceedings (pp. 364-374).</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Penttinen, K., & Isomäki, H. (2010). Stakeholders' Views on Government Enterprise Architecture: Strategic Goals and New Public Services. In <i>Electronic Government and the Information Systems Perspective (pp. 1-8). Berlin.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Liimatainen, K., Heikkilä, J., & Seppänen, V. (2008). A Framework for Evaluating Compliance of Public Service Development Programs with Government Enterprise Architecture. In <i>R. Dyerson, & G. ". Harindranath (Eds.), Proceedings of the 2nd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME), September 11-12, Royal Holloway, University of London, UK (pp. 269-276). Academic Publishing Limited.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Seppänen, V., Heikkilä, J., & Liimatainen, K. (2009). Key Issues in EA-implementation: Case study of two Finnish government agencies. In <i>Proceedings of the 11th IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing (pp. 114-120).</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Seppänen, V., Penttinen, K., & Pulkkinen, M. (2018). Key Issues in Enterprise Architecture Adoption in the Public Sector. <i>Electronic journal of e-government, 16 (1), 46-58. </i> <a href="http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=518"target="_blank"> http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=518</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Penttinen, K., Isomäki, H., Seppänen, V. & Tyrväinen, P. 2018. Revisiting and revising the grand challenges of public sector enterprise architecture. <i>Revised and resubmitted to the European Journal of Information Systems. </i>
dc.subject.otherenterprise architecture
dc.subject.otherpublic sector
dc.subject.otherchallenge
dc.subject.othermechanism
dc.subject.otherlongitudinal case study
dc.titleThe long and winding road of enterprise architecture implementation in the Finnish public sector
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7630-9
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.relation.issn2489-9003
dc.relation.numberinseries48
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.ysosysteemityö
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysojulkinen hallinto
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysomekanismit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record