Show simple item record

dc.contributor.advisorKari, Tuomas
dc.contributor.authorHietaniemi, Minna
dc.date.accessioned2018-12-03T05:36:18Z
dc.date.available2018-12-03T05:36:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60438
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten liikuntateknologian käyttäjät kokevat liikuntateknologian tuottaman datan. Tutkimustavoitteina oli muun muassa selvittää, mitä liikuntateknologian datoja käyttäjät pitävät tärkeimpinä ja mitä vähiten tärkeinä, ja miten saatua dataa hyödynnetään. Lisäksi tutkittiin, onko datalla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia käyttäjän liikuntamotivaatioon. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joilla oli jo ainakin hieman kokemusta liikuntateknologian käytöstä. Teoreettinen osuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirinen osuus kyselytutkimuksena. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin liikuntateknologiaa, johon sisältyi teknologian käyttö ja hyödyntäminen, sekä itseohjautuvuusteoriaa ja motivaatiota. Kyselytutkimuksessa oli kolme pääosiota, jotka linkittyivät kirjallisuuskatsauksen teemoihin. Nämä osiot olivat datan merkittävyys, datan hyödyntäminen ja datan vaikutus liikuntamotivaatioon. Kyselytutkimus toteutettiin Google Forms -työkalulla ja kyselyä jaettiin verkkolinkkinä valitulle kohderyhmälle. Tutkimustuloksista saatiin kattava näkemys liikuntateknologian tuottaman datan kokemisesta. Tuloksista kävi ilmi muun muassa, että matkaa, GPS-reittiä ja keskisykettä pidettiin tärkeimpinä datoina, kun taas korkeuskuvaajaa, unen seurantaa ja huippuharjoitusvaikutusta (PTE) pidettiin vähiten tärkeinä. Harjoitusdatan sekä stressi- ja palautumistietojen avulla liikuntateknologian toivottiin antavan käyttäjälle palautteen helposti ymmärrettävässä muodossa ja suunnittelevan käyttäjän tulevia harjoituksia datan pohjalta. Luottamus liikuntateknologian dataan oli melko hyvällä tasolla. Dataa hyödynnettiin monin eri tavoin, kuten esimerkiksi harjoitustietojen tarkkailussa, oman kehityksen seuraamisessa ja kunnonkohotuksessa. Liikuntateknologian oli pääsääntöisesti nähty edistävän käyttäjän tavoitteiden saavuttamista sekä vaikuttaneen positiivisesti käyttäjän liikuntamotivaatioon.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to examine how the sports technology data are experienced by the sports technology users. The goal was to find out for example which data were important for the sports technology users and which data were less important. It was also examined how the users utilize sports technology data, and do the data have positive or negative effects on one’s exercise motivation. The target group of the study were people that had at least some experience in using sports technology. The thesis was carried out through literature research and empirical study. The empirical study was implemented as survey. The literature research introduced themes of sports technology, technology usage and utilization as a part of sports technology theme, and self-determination theory and motivation. The survey had three main parts that were linked to the themes in literature research. The parts were the significance of the data, data utilization and the effect of the data on exercise motivation. The survey was carried out through Google Forms tool. The survey was given to the target group as a web link. The results of the survey gained a comprehensive view of how the sports technology data are experienced by the sports technology users. The results showed, for example, that distance, GPS route and average heart rate were considered as the most important data while altitude graph, sleep tracking and peak training effect (PTE) were considered as the least important ones. The users hoped that the sports technology could, according to their exercise, stress and recovery data, give them easily understandable feedback and plan one’s upcoming exercises. The sports technology data were quite well trusted. Sports technology data were utilized in many different ways for example by tracking one’s exercise data, by following one’s own development and by raising one’s fitness level. The sports technology data were mostly seen as promotor in achieving one’s goals and as positive factor for raising one’s exercise motivation.en
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntateknologian data
dc.subject.otherkaikkiallinen teknologia
dc.subject.otherteknologian käyttö
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.titleLiikuntateknologian tuottaman datan kokeminen : datan merkittävyys, hyödyntäminen ja vaikutus liikuntamotivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812034968
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodata
dc.subject.ysoliikuntateknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record