Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorKorhonen, Perttu
dc.contributor.authorKaavi, Jussi
dc.date.accessioned2018-11-26T09:30:26Z
dc.date.available2018-11-26T09:30:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60330
dc.description.abstractPerttu Korhonen ja Jussi Kaavi. 2018. Urheilupsykologia ja henkinen valmentautuminen suomalaisessa yleisurheilussa. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 66s. Tässä tutkielmassa tutkimme, kuinka urheilupsykologia käytännössä näyttäytyy Suomen kärkiyleisurheilijoiden uralla. Toteutimme tämän laadullisen tutkimuksen haastattelun avoimen teemahaastattelun keinoin. Tutkimukseen osallistui viisi tällä hetkellä Suomen kärjessä urheilevaa yleisurheilijaa. Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia olivat, että urheilupsykologiaa pidettiin tärkeänä ja olennaisena osana huippu-urheilua, mutta yksikään urheilijoista ei ollut siihen etenkään nuoruudessa kiinnittänyt juurikaan huomiota. Yleisestikin urheilupsykologian rooli oli uralla melko vähäinen ja fyysisen puolen koettiin urilla korostuneen henkistä puolta voimakkaammin. Tutkimustuloksia analysoidessamme havaitsimme mielestämme selkeän ristiriidan siinä, kuinka tärkeänä urheilijat pitivät urheilun psykologista puolta ja kuinka paljon sen kehittämiseen oltiin uran aikana kiinnitetty huomiota. Koemme tärkeäksi löytää tapoja, joilla etenkin nuorten yleisurheilijoiden henkistä valmentautumista voitaisiin tukea ja lisätä. Uskomme, että siten voisimme edistää sekä urheilijan tulevaa urheilullista menestystä, sekä pienentää riskiä monien psykologiaan liittyvien ongelmien syntymiselle myöhemmissä uran vaiheissa.fi
dc.description.abstractIn this study we wanted to find out how sports psychology practically appears in the careers of finnish top track & field athletes. We made this qualitative study using an open theme interview. The participants in the study were five athletes that are currently at the top level in Finland. The most relevant results in the study were that athletes considered sports psychology to be very important part in sports but the amount of attention that they have invested in developing psychological aspects have been really minimal, especially at the earlier stages of their careers. In general the participants brought to light that physical aspects have had a really dominant role in their careers compared to mental abilities and sport psychology. While analysing the results we found in our opinion a clear contradiction between how important the athletes considered sports psychology to be and the amount of attention and effort they have given to develop in various aspects of sport psychology. We think that it is important to find ways to support and increase athletes mental training and preparation especially at younger age. We believe that it will enhance the athletic success of the athlete and also lower the risk for various psychologyrelated issues that may occur in later stages of athletes career.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheilupsykologia
dc.titleUrheilupsykologia ja henkinen valmentautuminen suomalaisessa yleisurheilussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811264869
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyleisurheilijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysopsyykkinen valmennus
dc.subject.ysohuippu-urheilijat
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysovalmennus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record