Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorTikka, Sara
dc.date.accessioned2018-11-22T06:35:02Z
dc.date.available2018-11-22T06:35:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60274
dc.description.abstractErilaiset teknologialaitteet, kuten älypuhelimet, tietokoneet sekä tabletit ovat yhä enemmän käyttäjien ulottuvilla – ikäluokkaan katsomatta. Teknologioiden monipuolistuessa käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset saavat yhä enemmän huomiota. Tietotulva sekä moniajo ovat esimerkkejä teknologian pimeän puolen piirteistä, jotka liittyvät ilmiöön nimeltä teknostressi. Kyseinen ilmiö juontaa juurensa 1980-luvulle, ja viimeisten vuosikymmenien ajan teknostressi on saanut suurimman huomion yrityskonteksteissa. Teknostressiä on tutkittu suhteellisen vähän vapaa-ajan ympäristöissä, joissa käyttöä koskevat motiivit ovat erilaisia. Vapaa-ajalla tapahtuvaa teknologian käyttöä voidaan pitää lähtökohtaisesti vapaaehtoisena, eikä siihen ole sidottuna työtehtävien kaltaisia vaatimuksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet aikuisten, erityisesti työikäisten kokemuksiin teknostressistä, ja nuorempien teknologiakäyttäjien kokemukset ovat jääneet huomioimatta. Tämä laadullinen tutkimus keskittyi kyseiseen tutkimusaukkoon selvittämällä yläkouluikäisten tuntemuksia teknostressistä. Teemahaastattelut sekä kyselyt toteutettiin toukokuussa 2018. Koska teknostressi on laaja käsite, tutkimuksen näkökulmiksi valittiin neljä erityispiirrettä. Informaatiotulva, moniajo, sosiaaliset paineet sekä verkkokiusaaminen ilmentävät teknostressiä, ja näiden erityispiirteiden odotettiin liittyvän keskeisesti nuorten teknologiakäyttöön. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitettiin nuorten tapoja lieventää laitteiden käytöstä aiheutuvaa stressiä, ärsytystä ja painetta. Tulokset osoittivat, kuinka teknostressi koskettaa myös tätä ikäryhmää. Erilaiset erityispiirteisiin liittyvät tilanteet olivat nuorille tuttuja, jonka lisäksi he käyttivät keinoja stressin lieventämiseksi. Kaiken kaikkiaan tutkielma antoi tietoa digi-sukupolven teknologian käytöstä ja sen negatiivisista piirteistä. Lisäksi tutkimus lisäsi tietämystä teknostressistä, kun tarkasteluun otettiin kokonaan uusi käyttäjäryhmä.fi
dc.description.abstractNowadays, different age groups use technologies, such as smartphones, computers and tablets diversely. As technologies have expanded, negative impacts have risen. Information overload and multitasking are examples of the “dark side”, which are linked to the phenomenon called techno-stress. Techno-stress’ first findings are from 1980s, and over the last decades, the phenomenon has been studied especially within companies. There is less research about how techno-stress occurs on users free time. The previous studies have focused on older technology users, and younger users have received little attention. This qualitative research focuses on this research gap by finding out the feelings of high school students. Research interviews and questionnaires were implemented in May 2018. Since techno-stress is a broad concept, four special features were selected for the research. Information overload, multitasking, social pressure and cyber-bullying are techno-stress’ features, and these characteristics were expected to relate to younger people technology use. In addition, the research examined how younger people prevent and control techno-stress. The results showed that not only older users experience techno-stress: this age group is familiar with the situations too. In addition, younger technology users use different ways to reduce stress. This master’s thesis provided new information about so-called digital generation and technology’s negative features. Additionally, the research increased the knowledge of the techno-stress as new user group was added to the research field.en
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherinformaatiotulva
dc.subject.othermoniajo
dc.subject.othersosiaalinen paine
dc.titleYläkouluikäisten kokema teknostressi, sen erityispiirteet ja lieventämiskeinot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811224821
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysososiaalinen kontrolli
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoälypuhelimet
dc.subject.ysonettikiusaaminen
dc.subject.ysoteknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record