Show simple item record

dc.contributor.advisorYrjönsuuri, Mikko
dc.contributor.authorSalovaara, Jaakko
dc.date.accessioned2018-10-25T12:06:11Z
dc.date.available2018-10-25T12:06:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59956
dc.description.abstractTutkimus esittelee Ayn Randin (1905–1982) elämää ja uraa tavalla, joka luo lukijalle yleiskäsityksen Randista ihmisenä, kirjailijana sekä filosofina tarjoten myös yleiskatsauksen hänen luomaansa filosofiseen järjestelmään, objektivismiin. Randin teoksia on myyty kansainvälisesti yli 30 miljoonaa kappaletta ja hänen filosofinen järjestelmänsä on edelleen elinvoimainen ristiriitoja herättävästä luonteestaan huolimatta. Tästä huolimatta Rand lienee kuitenkin etenkin Yhdysvaltojen ulkopuolella eräs sellaisista ajattelijoista, joista monilla on mielipide, mutta jonka teoksia harva lopulta on lukenut. Tästä lähtökohdasta olen valinnut keskeiseksi tutkimuskysymykseksi sen, miten Ayn Randin filosofinen ajattelu on muodostunut ja mitä se käsittelee? Haen vastauksia kolmessa osassa, joista ensimmäinen kokonaisuus käsittelee ensin Randin elämänkulkua ja toinen jatkaa tarkastelua hänen uransa sekä teoksiensa kautta niin kaunokirjailijana kuin filosofina. Tutkimuksen kolmas osa käsittelee Randin filosofisen järjestelmän, objektivismin, perusteita, teoriaa ja sitä millaisista elementeistä sen voidaan katsoa koostuvan. Tutkimuksen lopussa on esitetty johtopäätöksiä ja havaintoja esitettyyn tutkimuskysymykseen. Tutkimusaineistona olen käyttänyt pääosin kolmea eri lähdemateriaalia. Ensimmäisenä ovat toimineet Randin omat julkaisut, toisena hänen postuumisti julkaistut teoksensa ja kolmantena kaksi uudehkoa elämänkertaa. Näiden lisäksi lähteinä on käytetty tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta, joiden avulla tutkimuskysymykseen on ollut löydettävissä vastauksia. Filosofian alan tutkimukselle luonteenomaisesti tulokset ja johtopäätökset eivät ole yksiselitteisiä tai tyhjentäviä. Voidaan kuitenkin esittää varsin pitäviä arvioita, joiden mukaan Randin objektivismi tai sen teoriat eivät täytä tieteellisen tiedon vaatimuksia. Toisaalta Randin etenkin kaunokirjoissaan esittämät eettiset, moraaliset ja yhteiskunnalliset näkemykset ovat edelleen mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä poleemisesta ja jyrkästä luonteestaan huolimatta.fi
dc.description.abstractThis research introduces Ayn Rand's (1905-1982) life and career in a way that gives the reader a general understanding of Rand as a person, author and philosopher, while also providing an overview of the philosophical system of objectism she created. Rand's works have sold over thirty million copies worldwide and her philosophical system is still vibrant despite its controversial nature. Nonetheless, Rand is, particularly outside of the United States, one of the thinkers of whom many have an opinion on, but whose works have scarcely been troughly read. From this standpoint, I opted for a central research question of how Ayn Rand's philosophical thinking is formed and what it deals with? I seek answers in three parts, the first of which first exhibits Rand's course of life. Second part continues to examine her career as well as her works as a writer of fiction and as a philosopher. The third part of the study focuses on Rand's philosophical system, objectivism, presenting the foundations and influences of objectivist theory and what elements it can be considered to consist of. At the end of the study, conclusions and observations have been presented regarding the research question. The research material used in this study consist mainly of three distinct types of source material. The first is Rand's own work, second her posthumously published works and the third two new biographies. Additional sources include academic articles and literature offering insights to subject matter. Typically, the results and conclusions of the research in the field of philosophy are not unambiguous or exhaustive. However, there is reasonable evidence to conclude that Rand's objectivism or its theoretical base do not meet the generally accepted requirements for scientific knowledge. On the other hand, the ethical, moral and social views expressed and formulated by Rand, especially in her fiction books, are still interesting and thought-provoking despite his polemic and dramatic nature.en
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherAyn Rand
dc.subject.otherobjektivismi
dc.titleAyn Rand ja objektivismi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810254530
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokapitalismi
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoyhteiskuntafilosofia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record