Show simple item record

dc.contributor.advisorRuonakoski, Erika
dc.contributor.advisorKaukua, Jari
dc.contributor.authorMattila, Heta
dc.date.accessioned2018-10-25T06:06:23Z
dc.date.available2018-10-25T06:06:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59943
dc.description.abstractTarkastelen tutkielmassani kuolemanjälkeisen olemassaolon ontologisia piirteitä ja selvitän kuolleiden ontologiseen statukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmakohtia. Kuolleiden olemassaoloon viitataan tavanomaisesti ambivalenteilla tavoilla, jotka samaan aikaan antavat ymmärtää, että kuolleet ovat osa todellisuuttamme, mutta että he eivät enää ole olemassa. Tutkielman lähtökohta on tällaisen ajattelutavan ongelmallisuuden tunnistamisessa, ja se pyrkii paitsi selkiyttämään tätä problematiikkaa myös esittämään realistisen, objektiivisen selityksen kuolleiden olemassaolon luonteesta. Tutkielman teoreettinen kehys on prosessifilosofia, joka kyseenalaistaa substansseihin perustuvan metafysiikan ja tarkastelee olevaista sen sijaan prosessien kautta. Tarkastelen kuolleiden olemassaoloa ja ontologista statusta ennen kaikkea prosessifilosofian keinoin ja esitän, että kuolemanjälkeinen olemassaolo on parhaiten ymmärrettävissä prosessiajattelun kautta. Charles S. Peircen ja William Jamesin ajattelua luonnehditaan usein prosessifilosofiseksi, ja kumpikin on myös muotoillut oman teoriansa kuolemanjälkeisestä olemassaolosta tai kuolemattomuudesta. Hyödynnän tutkielmassa näitä teorioita ja tarkastelen kriittisesti, mihin kysymyksiin ne vastaavat, missä määrin ne edesauttavat tutkielman asettamien ongelmien ratkaisua ja millaista jatkoselvitystä niiden pohjalta on tarpeen tehdä. Tutkielma noudattaa systemaattista metodia. Tutkimusongelmien ja teoriapohjan määrittelyn jälkeen siirryn analysoimaan kuolemanjälkeistä olemassaoloa käyttäen prosessifilosofian lisäksi identiteettiin, persoonallisuuteen, fiktiivisiin entiteetteihin ja aikaan liittyviä teoreettisia apuvälineitä. Näiden tehtävänä on paitsi tukea tutkielman ongelmanratkaisua, myös selventää aihetta ja luoda pohjaa jatkotutkimusta varten. Päämääränäni on tarjota perusteltu näkemys sen puolesta, että kuolleet ovat yhä osa paitsi meidän kokemaamme todellisuutta, myös meistä ja mielestämme riippumatonta, objektiivista todellisuutta. Esitän, että kuolema ei tässä mielessä merkitse olemassaolon loppua.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otherkuolemanjälkeinen olemassaolo
dc.subject.otherCharles S. Peirce
dc.subject.otherWilliam James
dc.subject.othereternalismi
dc.titleIn saecula saeculorum : kuolemanjälkeinen olemassaolo prosessifilosofian valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810254524
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysomuistot
dc.subject.ysokuolemattomuus
dc.subject.ysometafysiikka
dc.subject.ysoontologia (filosofia)
dc.subject.ysopragmatismi
dc.subject.ysorealismi (filosofia)
dc.subject.ysoprosessifilosofia
dc.subject.ysokuolemakäsitykset
dc.subject.ysosemiotiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record