Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorMäkäräinen, Venla
dc.date.accessioned2018-10-24T07:24:03Z
dc.date.available2018-10-24T07:24:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59927
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia ilman muodollista ruotsin opettajan koulutusta opettavalla luokanopettajalla on ruotsin opetuksesta kyläkoulussa. Syksyllä 2016 voimaan astuneen uuden tuntijaon mukaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opinnot alkavat peruskoulun 6. luokalla. Tarkoituksena on tutkia, kuinka kyläkouluympäristön erityispiirteet tukevat tai hankaloittavat tätä muutosta. Tutkimusaineisto on kerätty yhdestä itäsuomalaisesta kyläkoulusta semistrukturoitujen haastatteluiden ja luokkahuoneobservoinnin avulla joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018. Haastattelin tutkimusta varten sekä ruotsia opettavaa opettajaa että yhtätoista kuudesluokkalaista, jotka opiskelevat ruotsia. Opettajan haastattelukysymykset koskivat aihepiireiltään opettajan koulutusta, ruotsinopettajuutta, opettajuuden resursseja ja tuen mahdollisuuksia, oppilaiden ja ympäristön asenteita sekä kyläkoulua oppimisympäristönä. Oppilaiden kysymykset puolestaan liittyivät yleisiin käsityksiin ruotsin kielestä, ruotsin opiskeluun kyläkoulussa, opettajan rooliin opetuksessa, sopiviin tapoihin oppia ruotsia sekä ruotsin kielen käyttöön. Olen analysoinut tutkimusaineiston kvalitatiivisesti hyödyntäen narratiivista analyysiä opettajan ja oppilaiden kertomusten tulkinnassa. Painotus analyysissä on opettajan kertomuksissa, jotka ovat tutkimuksen tavoitteen kannalta keskeisimpiä. Tutkimukseni osoittaa, että kyläkoulun opettaja kokee pedagogisten taitojen olevan kielellisiä taitoja tärkeämmässä asemassa alakoulun ruotsin opetuksessa. Opettajan kokema epävarmuus omasta kielitaidosta vähentää ruotsin käyttöä luokkahuoneessa. Kyläkouluympäristö mahdollistaa yksilöllisen opetuksen, yhteisölliset työtavat ja oppilaan koko polun seuraamisen, mutta tasaisesti kaikille aineille riittävä rahoitus koetaan haasteena. Oppilaat suhtautuvat positiivisesti ruotsin opiskeluun kyläkoulussa, mihin opettajalla on merkittävä vaikutus.fi
dc.format.extent31
dc.language.isosv
dc.subject.otheröstra Finland
dc.titleSvenska i byskolemiljö : undervisnings- och inlärningserfarenheter i ett östfinländskt lågstadium
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810244514
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoyhdysluokat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokyläkoulut
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppimisympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record