Show simple item record

dc.contributor.advisorLonkila, Markku
dc.contributor.advisorLaine, Antti
dc.contributor.authorPutkinen, Joni
dc.date.accessioned2018-10-24T07:13:58Z
dc.date.available2018-10-24T07:13:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59923
dc.description.abstractVuonna 2013 Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnat perustivat yhdessä kunnallisen yhtiön, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n, johon kunnat siirsivät aiemmin kunnallisesti järjestettyjä palveluja monelta eri toimialalta. Yhtiöittäminen tarkoitti myös liikuntapalvelujen yksityistämistä vuoden 2014 alusta. Liikuntapalvelujen tuottaminen yhtiömuodossa on suomalaisessa liikuntahallinnon tutkimuksessa vielä uusi asia ja aiheesta on vain vähän edeltävää tutkimusta. Aiheen tutkimisen tärkeyttä lisää yhtiön toiminnan alueellisuus: tulevaisuudessa alueellisen yhteistyön merkitys liikuntapalvelujen tuottamisessa tulee kasvamaan. Kunnallisten liikuntapalvelujen kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää yhtiömuotoiseen palvelutuotantoon sisältyviä vahvuuksia ja heikkouksia, jotta mallin toimivuutta voidaan arvioida suhteessa muihin hallinnollisiin malleihin. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan liikuntapalvelujen yhtiöittämisen prosessi ja yhtiöittämisestä liikuntapalvelujen järjestämiselle koituneet vaikutukset. Yhtiöittämistä tarkastellaan erikseen liikuntapalvelujen tuottamisen näkökulmasta ja kunnallishallinnon näkökulmasta, mutta yhtiöittämisprosessin kuvauksessa nämä tarkastelutasot limittyvät toisiinsa. Tutkimuksessa hyödynnetään tapaustutkimuksen metodologiaa, jolla määritetään tutkittava tapaus ja analyysiyksiköt. Käytettävä aineisto koostuu yhtiöittämiseen liittyvästä materiaalista, kuten kunnallisista dokumenteista, lehtijutuista ja yhtiön toimintaa ohjaavista asiakirjoista. Kirjallista aineistoa täydentää seitsemän haastattelua, jotka tehtiin kuntien hallintohenkilöstölle ja yhtiön henkilöstölle. Teoreettisesti tutkimus paikantaa itsensä New Public Managementia eli uutta julkisjohtamista koskevaan keskusteluun. Kunnat ja yhtiö sopivat kuntien tilaamista palveluista tilaaja–tuottajamallin mukaisella palvelusopimuksella vuodeksi kerrallaan. Palvelusopimuskäytäntö itsessään kuvastaa uuteen julkisjohtamiseen sisältyviä oppeja käytännössä. Yhtiöittäminen näyttäisi vastanneen parhaiten Juvan kunnan hallinnollisia tarpeita, mistä on osoituksena Juvan kunnallisen liikuntatoimen jääminen itsenäiseksi. Tutkimus osoittaa, että yhtiöjärjestelyn toimivuus riippuu kuntien kyvystä luottaa yhtiön toimintaan tilaaja–tuottajamallin ollessa selkeästi tuottajapainotteinen. Yhtiöittämisen vaikutukset liikuntapalvelujen tuottamisen käytäntöihin jäivät kaiken kaikkiaan melko vähäisiksi. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kuntayhtymä saattaisi olla yhtiömuotoa parempi hallinnollinen järjestely kuntienvälisen alueellisen yhteistyön edistämisessä liikuntapalvelujen saralla.fi
dc.format.extent134
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLiikuntapalvelujen yhtiöittäminen Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810244511
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologia
dc.contributor.oppiaineSociology
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteet
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sport
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysouusi julkisjohtaminen
dc.subject.ysoyksityistäminen
dc.subject.ysoliikuntatoimi
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysojulkiset palvelut
dc.subject.ysokunnallishallinto
dc.subject.ysoyhtiöittäminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record