Show simple item record

dc.contributor.advisorKnott, Emily
dc.contributor.advisorWistbacka, Ralf
dc.contributor.authorTakala, Marko
dc.date.accessioned2018-10-18T10:48:11Z
dc.date.available2018-10-18T10:48:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59870
dc.description.abstractUrbanisaatiolla on merkittävä vaikutus ekosysteemeihin, sillä se aiheuttaa elinympäristön muuttumista, häviämistä ja pirstoutumista. Haitallisten vaikutusten vuoksi on tärkeää saada tietoa urbanisaation vaikutuksista eliöihin ja niiden populaatiorakenteisiin. Tässä tutkielmassa selvitettiin isolaatiotekijöiden vaikutuksia liito-oravan migraatioon ja populaatiorakenteeseen. Tutkimusmenetelminä käytettiin eläinten seurantaan ja siihen perustuvia paikkatieto-analyysejä sekä populaatiogeneettisiä analyysejä. Tutkimuskysymyksinä olivat: onko moottoritie merkittävä isolaatiotekijä liito-oravan migraatiolle ja onko laaja-alainen peltoalue merkittävä isolaatiotekijä liito-oravan migraatiolle? Tutkimuksissa osoitettiin, että moottoritie toimi liikkumista rajoittavana tekijänä, jota liito-oravat välttävät. Moottoritie ei kuitenkaan estänyt migraatiota jakamiensa alapopulaatioiden välillä. Lisäksi osoitettiin, että laaja-alaisella peltoalueella sijaitseva hakattu alue rantapuustossa eristi yhden alapopulaation kahdesta muusta alapopulaatiosta. Tämä tutkielma osoitti kuinka merkittävää migraatioreittien säilyminen voi olla alapopulaatioille ja niiden selviytymiselle erityisesti pirstoutuneessa elinympäristössä, sillä se vaikuttaa koko populaation selviytymiseen.fi
dc.description.abstractUrbanization has a significant impact on ecosystems as it causes change, loss and fragmentation in habitat. Due to the adverse effects, it is important to have more information on the effects of urbanization on organisms and its impact on population structures and thus on the survival of the species. This thesis explored how isolation factors affects the migration and population structure of the flying squirrel. Research methods included animal tracking, spatial statistical analysis and population genetic analysis. The research questions were: Is the motorway a significant isolation factor for the migration of the flying squirrel and is the wide field area a significant isolation factor for the migration of the flying squirrel? In this study, it was shown that the motorway acts as a limiting factor for movement of flying squirrel. However, the motorway did not prevent migration between the sub-populations. In addition, it was shown that the wide field area had a deforested area, which acted as a significant isolation factor that isolated the subpopulation from the other two sub-populations. This study showed how significant the survival of migration routes can be for subpopulations and their survival, especially in a fragmented habitat as it affects the survival of the entire population.en
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherisolaatio
dc.subject.othermetapopulaatio
dc.subject.othermikrosatelliitti
dc.subject.otherspatiaalinen tilastollinen analyysi
dc.subject.othertelemetria
dc.titleMoottoritien ja laaja-alaisen peltoalueen vaikutus liito-oravan Pteromys volans migraatioon ja populaatiorakenteeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810184449
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysomikrosatelliitit
dc.subject.ysometapopulaatiot
dc.subject.ysoliito-orava
dc.subject.ysopopulaatiot
dc.subject.ysoelinpiirit
dc.subject.ysomoottoritiet
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record