Show simple item record

dc.contributor.advisorFingerroos, Outi
dc.contributor.authorRutanen, Eerik
dc.date.accessioned2018-10-10T05:19:53Z
dc.date.available2018-10-10T05:19:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59790
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena on tutkia keinovalaistusta ottamalla samalla huomioon hämärän ja pimeän roolin valaistuksessa. Tarkastelen tarkemmin valaistuksen neuvottelemista pääasiassa yksilön arkipäiväisessä ympäristössä, mutta otan kantaa myös julkisen valaistuksen neuvoteltavuuteen. Lisäksi selvitän aistien roolia valaistuksen arvioinnissa. Koska aihe on vähän tutkittu humanistisella alalla, työni on ensimmäinen etnologinen tutkimus aiheesta Suomessa. Motiivinani onkin samalla testata, mitä teorioita voi käyttää aiheen tutkimiseen jatkossa. Tarkoituksenani on myös kokeilla, pääseekö etnologialla kiinni tämänkaltaiseen aiheeseen. Aineistonani käytän teemahaastatteluissa paikallisen tähtiharrastusyhdistyksen jäseniltä keräämiäni haastatteluita, joita kertyi yhteensä yhdeksän kappaletta. Lisäksi tukeudun kaksi kertaa Suomen Kirjallisuuden Seuran aineistoon. Nojaudun tutkimuksessa etnografian menetelmiin, jolloin otan huomioon myös omat asenteeni tutkimusaihetta kohtaan. Hylkäsin alkuperäisen teoriapohjani, joka perustui Mary Douglasin ajatuksiin saasteesta ja selitänkin tutkimuksessa syyt, miksi hylkäsin sen. Palaan siihen kuitenkin osittain tutkiessani hämärää välitilana. Käytän erilaisiin ääniin pohjautuvaa kirjallisuutta pääteoriapohjana. Testaan myös muistitiedon ja aistietnografian soveltuvuutta aiheen tutkimiseen. Analysoin aineistoa teemoittelun kautta. Vastoin ennakko-odotuksiani aineistosta muodostui moniääninen keinovalaistuksen suhteen. Edelleen näistä äänistä paljastui valaistukseen liittyviä valta eroja ja neuvotteluita, joita käydään sekä julkisesti että yksityisesti. Valaistusta havaitaan ja arvioidaan näköaistin lisäksi myös tuntoaistilla osoittaen näin ilmiön multisensoriaalisen luonteen. Hämärästä näyttäytyy aineiston pohjalta välitilana, johon ei kuitenkaan voi soveltaa sitä koskevia aiempia teoriapohjia ainakaan suomalaisessa kontekstissa. Muistitiedon saralla nousi esiin paikkoihin ja nostalgiaan liittyvät muistot, joista jälkimmäinen vaikuttaa nykytilanteen arvioinnissa. Tämä tutkimus toimiikin hyvänä pohjana jatkotutkimuksille, joissa voi esittää yksityiskohtaisempia kysymyksiä aiheesta ja vertailemalla muiden ihmisryhmien kokemuksia.fi
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.otherhämärä
dc.subject.otherneuvottelu
dc.subject.othersiirtymätila
dc.subject.othermoniäänisyys
dc.titleMoniääninen keinovalaistus : neuvotteluja sopivan ja liiallisen valon välillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810104393
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysomuistitieto
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysokansatiede
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoaistit
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysopimeys
dc.subject.ysovalo (sähkömagneettinen säteily)
dc.subject.ysovalaistus
dc.subject.ysokeinovalo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record